Aktuellt 2015

Pris för bästa artikel

2015-10-16


Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift 2014 har tilldelas Johanna Rickne, IFN. Artikeln publicerades i  Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 2 (2014). Ämnet var "Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se