Aktuellt 2015

Henrik Jordahl ny i Konkurrensverkets forskningsråd

2015-10-19


Docent Henrik Jordahl, chef för IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi, har för två år utsetts till ledamot av Konkurrensverkets Råd för forskningsfrågor. Rådet består av 12 personer, inklusive generaldirektör Dan Sjöblom som är ordförande. Det är rådets uppgift är att bedöma forskningsmedelsansökningar men också att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.

– Konkurrensverket har tidigare stött min forskning. Nu ser jag fram emot att bidra till att verkets forskningsmedel används så effektivt som möjligt, och bland annat går till forskning om konkurrens på marknaderna för skattefinansierade tjänster, säger Henrik Jordahl.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se