Aktuellt 2015

Mycket om forskning i media

2015-11-05


Under de senaste dagarna har IFN-forskare synts mycket i media. Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är i dag först ut med ett debattinlägg på SvD Näringslivs nya debattsida. Samtidigt publicerar Svenska Dagbladet en op-ed av Henrik Jordahl om hans forskning om plånboksröstning. Jordahl har även ett inlägg i det nya numret av Dagens Samhälle. Temat är bristen på tillväxt i det svenska samhället. New York Times publicerar en intervju med Alexander Ljungqvist, New York University och affilierad till IFN. Har har forskat om amerikanska företags tendens att undvika börsnotering.  

I Lars Oxelheims inlägg i SvD Näringliv påpekar han att det råder en kamp om jobben länder emellan och att valutan används för att skydda företagen från konkurrens: ”Riksbanken måste stoppas från att delta i valutakriget.” Henrik Jordahl å sin sida har studerat hur "svenska väljare litar på vallöften, i alla fall när det gäller löften att fylla deras plånböcker".

Jordahl skriver i SvD om vad som hände efter att Socialdemokraterna 1994 föreslog besparingar i stödet till småbarnsfamiljer men i valrörelsen 1998 gjorde helt om och lanserade maxtaxa i förskolan: ”Över de studerade valen 1994–2002 framträder ett tydligt mönster av framåtblickande plånboksröstning. Socialdemokraterna gjorde ett dåligt val bland småbarnsföräldrar 1994, men ökade sitt stöd i samma grupp 1998 ... Ungefär 13 procent av småbarnsföräldrarna tycks ha ändrat sitt partival med anledning av vallöftena. Valfläsk smakar gott.”

I Dagens Samhälle under vinjetten Perspektiv tar Henrik Jordahl avstamp i boken Tillväxt (Studentlitteratur), författad av Klas Eklund. Han resonerar kring de problem som är förknippade med brist på tillväxt och avslutar artikeln:

"De bakomliggande förklaringar som Klas Eklund framhäver kastar mörka skuggor över framtiden. Sverige har en stor offentlig sektor och höga skatter. Byggsektorn är hårt reglerad. Vi har problem med innovationer och entreprenörskap; samma gamla exportföretag dominerar näringslivet. Invandringen har förvisso bidragit till högre BNP, men endast genom att befolkningen blivit större.

BNP per capita påverkas istället negativt av invandringen så länge nya svenskar har svårt att få jobb. Skolans kvalitet har fallit jämfört med våra konkurrentländer. Den politiska ivern att ta tag i de här frågorna har under en längre tid varit begränsad. Det finns därför visst fog bakom oron för en lång och kall vinter med en kvardröjande ekonomisk stagnation."   

Intervjun med Alexander Ljunqvist, New York University och affilierad till IFN, handlar om forskning som indikerar att företagsledare allt oftare ser en börsintroduktion som ett hinder och därför väljer att hålla företag i privat ägo. Ljungqvist intervjuas och förklarar att kortsiktighet – kvartalsrapportering – är boven i dramat. ”Efter en börsnotering känner sig företagsledare pressade att ändra hur de driver företag.” Ljungqvist pekar även på att kommunikationskrav är ett problem för noterade bolag. ”Företagsledare anser att det är svårt att kommunicera med aktieägare, i synnerhet … när en drastisk åtgärd behöver vidtas, till exempel minska utdelningen för att finansiera en lovande investeringsmöjlighet.”

Andra ämnen som IFN-forskare under de senaste dagarna skrivit eller intervjuats om:

  • Digitaliseringens effekter på samhället i Dagens Industri/Dimension. Intervju med Mårten Blix, gästforskare IFN
  • Fuska inte med utgifttaket, uppmanar Lars Calmfors, IFN, regeringen i en krönika i Dagens Nyheter.
  • Om den svenska skolans fall och möjligheter att åter bli en kunskapsskola, skriver Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN, i Axess.
  • Om tiggeri och minimistandard skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i Magasinet Arena.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se