Aktuellt 2015

IFN-forskare diskuterar sysselsättning

2015-11-17


Under tisdagen deltog IFN-forskarna Lars Calmfors, Magnus Henrekson och Per Skedinger i lika många externa seminarier. Ämnena var löner, sysselsättning och samhällsutvecklingen i stort. Den stora flyktingströmmen och möjligheten för nyanlända att få jobb diskuterades ur olika aspekter på alla tre seminarierna som utan undantag var fullsatta.

Lars Calmfors m fl.jpg

Lars Calmfors, Susanne Spector och Ola Pettersson diskuterar tyska arbetsmarknadsreformer.

 

Lars Calmfors förklarade på ett seminarium arrangerat av tankesmedjan Fores att för att minska arbetslösheten, speciellt eftersom Sverige tar emot många flyktingar med låg utbildning, måste vi acceptera större löneskillnader och lägre ingångslöner. Han påpekade även att en hel del kan åtgärdas genom förändringar i skattesystemet.

Seminariet inleddes med en presentation av en rapport om de tyska arbetsmarknadsreformerna 2003-2005, med fokus på mini-jobs. Mot bakgrund av rapporten diskuterades hur den svenska arbetsmarknaden kan komma att utvecklas och vilka reformer som krävs för att även nyanlända med låg utbildning ska få jobb. I panelen ingick förutom Calmfors, Ola Pettersson, LO, och Susanne Spector, Svenskt Näringsliv.

 

Magnus Henrekson m fl.jpg

Magnus Henrekson föreläste på Senioruniversitetet i Stockholm. Ämnet var "Långsiktiga aspekter på produktions- och inkomstutveckling".

 

– Alla behöver inte akademisk utbildning, sa Magnus Henrekson när han redogjorde för hur fler ska kunna få jobb i framtiden.

Han pekade på det faktum att för den som inte är lämpad eller motiverad att studera vidare så är det bättre att börja jobba och skaffa sig kunskaper på detta sätt. Kunskaper som passar arbetsmarknaden och även ger den enskilde bättre utsikter för framtiden. Och, förklarade Henrekson, på arbetsmarknaden är det ofta lika viktigt att individen besitter icke-kognitiva färdigheter – punktlighet, tillförlitlighet, etc – som akademisk utbildning.

 

Per Skedinger m fl.jpg

Från vänster ses Agneta Berge, LO, Susanne Spector, Svenskt Näringsliv, Per Skedinger, IFN, och Jesper Ahlgren, Timbro.

 

Per Skedinger inledde ett seminarium på tankesmedjan Timbro med att presentera forskningen om minimilöner i allmänhet och två egna studier i ämnet i synnerhet. Från forskningen, förklarade han, kan man dra slutsatsen att parterna på arbetsmarknaden inte bör höja minimilönerna, i alla fall inte i dagsläget. Det stora inflödet av flyktingar med låg utbildning har definitivt förändrat bilden.

– Samtliga svenska studier visar negativ effekt på sysselsättningen av höjd minimilön och/eller sammansättningseffekter till nackdel för de mest utsatta grupperna, förklarade Skedinger.

Han har bland annat studerat effekter av höjda minimilöner för flyktingar och infödda ungdomar på individnivå i Sverige 1998–2007. Slutsatsen är att "arbetslösheten bland flyktingar ökar när minimilönen ökar – både sannolikhet för arbetslöshet och dess längd". Han oroar sig också för att allt fler i Sverige har låg kunskapsnivå.

– Redan i dag är bara 51 procent i sysselsättning av vuxna med lägsta kunskapsnivån.

Text: Elisabeth Precht

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se