Aktuellt 2015

Grov överskattning av vinsterna i välfärdsföretag

2015-11-27

Henrik Jordahl leder IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi.

I en rapport från Entreprenörskapsforum med Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som medförfattare visas att sju av tio svenskar vill begränsa vinstutdelning i välfärdssektorn. Samtidigt anser en lika stor majoritet att valfrihet är viktigt. Rapporten visar även att vinstmotivet är en viktig drivkraft för konkurrens och innovation och att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar om vinsternas storlek. I genomsnitt överskattar svenskarna vinstmarginalerna med dryga 400 procent.

Rapporten Swedish Economic Forum Report – Vinster, välfärd och entreprenörskap presenterades på torsdagen på ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum.

Henrik Jordahl skriver om opinionen för en begränsning av vinstutdelning. Han konstaterar att ”det mest omfattande motståndet [mot vinster i välfärden] har avtagit i takt med att de vinstdrivande företagen har lockat till sig brukare och utökat sina marknadsandelar. Men rädslan för att vinsten ska gå ut över välfärdstjänsternas kvalitet har företagen inte lyckats bli av med.”

Jordahl förklarar att de skattefinansierade välfärdsföretagens rörelsemarginal i genomsnitt ligger på fem procent vilket förutom vinstuttag ska täcka återinvesteringar, räntor och skatt. ”Välfärdsföretagens rörelsemarginal ligger ungefär en procentenhet lägre än genom­snittet för hela tjänstesektorn. Detta är det dock inte många som har klart för sig.” Han redovisar att svenskars uppskattning av välfärdsföretagens rörelsemarginal i genomsnitt är 26 procent. Var fjärde svensk tror att rörelsemarginalen är 40 procent eller högre. ”Dessa missuppfattningar förklarar till en del att förslaget att begränsa företagens möjligheter till vinstuttag har ett så starkt stöd”.

 

2015-11-27 Karin Edmark.jpg

Karin Edmark forskar på skolans område.

 

Karin Edmark skriver om hur vinstmotiv och konsolidering av skolmarknaden påverkar skolans verksamhet. Hon diskuterar två trender på skolans område: att de vinstsyftande skolorna blivit fler liksom antalet stora skolorganisationer.  Hennes slutsats är att vinstsyftande verksamheter inte fungerar sämre än annan privat verksamhet. Karin Edmark skriver att ”vinstsyftande verksamheter i sig motiverar ett särskilt starkt regelverk för kontroll och utvärdering av verksamheten eftersom vinstmöjligheterna kan tänkas locka oseriösa aktörer”.  Hon menar att eftersom det finns undersökningar som visar att skolor håller samma kvalitet år efter år ”kan det finnas skäl att inrikta granskning och tillsyn av skolverksamhet särskilt på nystartade skolor …” Hon menar att för att underlätta kontroll och utvärdering är det viktigt att man kommer till rätta med betygsinflationen.

Läs rapporten

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se