Aktuellt 2015

Se på regionen som ett ekosystem!

2015-12-07


Özge Öner, IFN, deltog i ett seminarium om stadens och den omgivande regionens dynamik, som på måndagen arrangerades av Entreprenörskapsforum. Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois, inledde med forskning om hur beroende staden är av den omgivande regionen och vice versa. Han förklarade också den så kallade hollowing-out-effekten. Att företag blir allt mindre beroende av en lokal marknad och mer beroende av marknader längre bort, och på så sätt stärker sin konkurrenskraft.

Özge Öner förklarade att befolkningen minskar i närmare 200 av de 290 svenska kommunerna. De välutbildade flyttar till städerna, medan de äldre och lågutbildade blir kvar på mindre orter. Özge Öner sa att det är till avfolkningsbygder som många flyktingar kommer. Lokalpolitiker vill stoppa avfolkningen, men detta är en kortsiktig politik.

Hon pekade på att tjänstesektorns betydelse oftas försummas i lokalpolitiken.  Även inom forskningen behandlas denna sektor "flum", trots att den fungerar som en språngbräda in på arbetsmarknadendet och ger fler jobb än någon annan sektor till invandrare och ungdomar. Hon menade att politiken allt för lätt handlar om olika "fack" men att "god regional forskning bygger på en ekosystem-idé.

Geoffrey Hewings presentation

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se