Aktuellt 2015

Riskkapital ger sysselsättning

2015-12-09

I bilden ses från vänster Elisabeth Thand Ringqvist, Hans Rydstad PhD, Gunilla Nordlöf och Joacim Tåg.

Joacim Tåg, IFN, deltog på onsdagen i en paneldiskussion som arrangerades av Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). En rapport om ägandets effekter på värdeskapande och jobbskapande presenterades. Det visar sig att 50 % av allt kapital är utlandsägt. I en diskussion med en rad experter diskuterades rapportens slutsatser i allmänhet och kapital/ägande i Sverige i synnerhet. Deltagarna var överens om att riskkapitalbolag är en tillgång för företag men även för samhällsekonomin. Bolagen som dessa satsar i skapar sysselsättning i Sverige och utomlands.

Joacim Tåg samtalade om riskkapital med Hans Rydstad PhD, Senior Advisor Carnegie, och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket. Moderator var Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA. Hans Rydstad har tidigare i år till regeringen lämnat  ett betänkande kring statens insatser för företagsfinansiering där Joacim Tågs forskning om riskkapital citeras. Tåg forskar bland annat om hur olika ägarformer och ägarbyten påverkar företagen och samhället i stort.

Läs mer:

Working paper 1057: Internationella förvärv: Multinationella företag eller private equity-fonder?

med Selva Baziki, Uppsala universitet, Pehr-Johan Norbäck, IFN, och Lars Persson, IFN.

IFN-news 1/2015: Private equity: transformation or tax evasion? med Martin Olsson, IFN.

Publicerad vetenskaplig artikel: Institutions and Venture Capital, med Josh Lerner, Harvard, i Industrial and Corporate Change 22:153-182, 2013.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se