Aktuellt 2015

Långtidsutredning 2015

2015-06-04

Från vänster ses Ola Pettersson, Ann Öberg, Magnus Henrekson, Karolina Ekholm och Torben M. Andersen.

Långtidsutredningen 2015 anordnade på torsdagen ett seminarium om den offentliga sektorns betydelse för den ekonomiska utvecklingen. På seminariet presenteras Långtidsutredningens rapport The Welfare State and Economic Performance av professor Torben M. Andersen, Aarhus universitet. Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna som också deltog i en efterföljande diskussion. Han var kritisk till huvudbudskapet i rapporten. Övriga deltagare var Karolina Ekholm, statssekreterare i Finansdepartementet, Ola Pettersson, chefsekonom, LO, och Ann Öberg, chefsekonom, Svenskt Näringsliv.

 

Magnus Henrekson kommenterade Torben Andersens rapport och sa att den som läser rapporten "kan få intrycket av allt i princip är frid och fröjd". Han förklarade att intrycket av kontinuitet i utvecklingen i de nordiska länderna är "helt missvisande". Samhället har förändrats i många avseenden.

– Offentliga sektorn hade 35 procent av sysselsättningen i början av 1990-talet ... och tillväxten sjönk, relativt andra länder ... och det relativa välståndet sjönk. Detta gjorde att vi förändrade vår modell i grunden och det är därför det går bra för Sverige, sa Magnus henrekson.

Han förklarade vidare att marginalskatterna – vid ganska modesta inkomster – tidigare var 85 procent men sänktes till 55 procent.

– Det här fungerade inte och nu har vi avreglerat ... och det var avregleringarna här hemma som gjorde att [ekonomin] plötsligt började växa.

Henrekson pekade på Rut- och ROT-reformen som en viktig orsak till att kvinnors hemarbete under de sneaste 20 åren minskat med fem timmar. Han menade att utan denna nya expansiva tjänstesektor hade det inte blivit samma utveckling på arbetsmarknaden, exempelvis fler kvinnliga chefer.

Se seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se