Aktuellt

Aktuellt 2016

2016-01-08

Steven Davis i Ekonomiekot

Steven Davis, University of Chicago, besökte Sverige och IFN i december. Han deltog i ett publikt seminarium och intervjuades bland andra av Pär Ivarsson, Ekonomiekot. Davis är en av grundarna av Economic Policy Uncertainty Index, som mäter politisk osäkerhets inverkan på produktion, investeringar och sysselsättning. Radiointervjun sänds i P1 imorgon lördag den 9 januari kl. 11.40.


2016-01-13

Vinnare i uppsatstävling

En av årets två vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling är Sebastian Jävervall, forskningsassistent på IFN. Han får priset, som delas ut den 27 januari, för uppsatsen ”Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times of Crisis”. Motiveringen lyder:”För en väl genomförd teoretisk och empirisk studie om relationen mellan korruption och fattigdom. Författaren presenterar en gediget designad och pedagogiskt presenterad analys av hur nedgångar i ekonomisk tillväxt ökar mutbetalningar, inte tvärtom." 


2016-01-18

Ny studie: Personaloptioner centrala för ett lands entreprenörskap

I denna studie för 22 länder visar Magnus Henrekson, IFN, och Tino Sanandaji att den effektiva beskattningen av vinster på personaloptioner är en viktig förklaring till storleken på entreprenörssektorn i ett land. De finner ett starkt negativt samband mellan den effektiva skatten på personaloptioner och venture capital-sektorns storlek. Likaså kan de konstatera ett negativt samband mellan skatten på personaloptioner och andra internationellt jämförbara mått på tillväxtinriktat entreprenörskap.


2016-01-19

Med rätt förutsättningar blir fler entreprenörer

"Entreprenörer skapar tillväxt, men vem skapar entreprenörer?" var rubriken på ett seminarium som IFN, i samarbete med Studentlitteratur, arrangerade på tisdagen. En namnkunnig panel diskuterade vad som krävs för att flera ska våga bli entreprenörer.


2016-01-21

Öppet hus för blivande forskare

25-talet doktorander och masterstudenter, som är intresserade av en framtid som forskare, kom till IFN för att lära känna institutet och dess forskning och forskare. Programmet innehöll presentationer av Institutet men också tips från professor Assar Lindbeck hur man bäst väljer forskningsfält samt en påminnelse från en av de yngre forskarna, Niklas Elert, hur viktigt språket är för en forskare.


2016-01-29

Ny podd om entreprenörskap

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, intervjuas om sin nya bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt. Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin tur skapar tillväxt. De förklarar vad det krävs för politiska beslut för att fler ska kunna bli entreprenörer.


2016-02-03

Europaperspektiv 2016 – EU och de nya säkerhetshoten

Boken Europaperspektiv 2016 presenterades på onsdagen. Här diskuterar tio ledande svenska forskare de nya säkerhetshot som EU står inför och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, kriser och andra oförutsedda händelser. En av dessa forskare är Roger Svensson, IFN, som i boken skrivit ett kapitel med titeln "Hotet mot innovationsledd tillväxt i EU". En av bokens redaktörer är Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet.


2016-02-10

Bättre information i skolan hjälper både föräldrar och samhället

Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, är författare till den nya forskningsrapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. De menar att vi behöver mäta elevers kunskaper och skolors kvalitet på nytt sätt. I en podd samtalar de om allt från att vi behöver ett nytt betygsystem till att Skolinspektionen bör lägga om sitt arbetssätt. Och, menar de, vi behöver mäta mer för att förstå vilka reformer som krävs.


2016-02-11

"Entreprenörskap föder entreprenörskap"

Magnus Henrekson, IFN, var på torsdagen med och kommenterade rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till gnosjöanda författad av Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum. Henrekson sa att visst föder entreprenörskap mer entreprenörskap, men "om företagandet sprids som en präriebrand eller ej beror mycket på de ramar som samhället sätter upp".


2016-02-16

Livlig diskussion om ingångslöner

Per Skedinger, IFN, ingår i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) och var en av de som i dag presenterade rapporten "Dags för ökad lönespridning?" Per Skedinger talade i första hand om relativlöner i bristyrken. Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, ingick i den panel där även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var med. Rådet föreslår tidsbegränsade ingångsjobb med lägre ingångslöner för alla nyinträdande på arbetsmarknaden.


2016-02-20

Det finns ett glastak i svenska företag

Individuella egenskaper förklarar inte könsskillnader i vd-utnämningar och lön, förklarar forskarna Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg (IFN) i en ny studie. De visar att kvinnor har lägre sannolikhet att bli utnämnda till vd och få en hög lön. "Trots att vi använder oss av cirka 85 olika egenskaper – allt från karriärvägar, utbildning, familjeförhållanden till intelligens, och företagets egenskaper – kan vi inte förklara mer än en åttondel av skillnaderna. Detta tyder på att det finns ett glastak i det svenska näringslivet" skriver Keloharju, Knüpfer och Tåg.


2016-02-25

"Fria vårdvalet har skapat mer valfrihet"

På torsdagen presenterades forskningsrapporten "Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?" som är författad av Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) samt Anna Häger Glenngård som är affilierad till IFN. Rapporten ingår i ett samarbete mellan IFN och SNS.


2016-03-09

Ny studie ger bättre beslutsunderlag

Forskarna Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, Handelshögskolan i Göteborg och affilierad till IFN, har tagit fram metoder och verktyg för att skapa strategiska beslutsunderlag i detaljhandeln. Forskningsrapporten publiceras av Handelsrådet.  Av studien framgår bland annat hur konkurrensen fungerar mellan butiker med olika koncept och lokalisering. En kunskap som kan användas för att utvärdera introduktionen av nya butiksprofiler på
nya marknader.


2016-03-11

Entreprenörer löser våra vardagsproblem

Magnus Henrekson, IFN, var huvudtalare på ett evenemang som arrangerats av Företagarna i Stockholms stad. Ämnet för föredraget var "Förbered dig och ditt företag för framtiden". Under kvällen avslöjades även vem som utsetts till Årets Företagare i Stockholm 2016. Utmärkelsen gick till Aleksandar Kunovac som leder Bovex Mekaniska Verkstad. Magnus Henrekson överräckte diplom och blommor.


2016-03-15

Färre börsnoterade bolag minskar stöd för näringslivet

Lars Persson, och Joacim Tåg, IFN, har tillsammans med Alexander Ljungqvist, New York University och affilierad till IFN, studerat hur utköp av börsnoterade bolag kan påverka näringslivspolitiken. De visar att stödet för en näringslivsvänlig politik riskerar att minska när enskilda inte får ta del av företagsvinster genom aktieägande. Detta riskerar i sin tur att leda till färre investeringar och sämre produktivitetsutveckling i näringslivet.


2016-03-15

Ny rapport: Skapa rättvisa mellan generationerna!

Harold James, professor i europeisk historia och internationella relationer vid Princeton University, presenterade på tisdagen 2016 års EEAG rapport och ett kapitel om de motsättningar mellan generationer som i dag finns inbyggt i de politiska systemen i Europa. Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterade rapporten. De två samtalade under ledning av Paulina Neuding, journalist, bland annat om vad dagens flyktingström och ungdomsarbetslöshet kommer att betyda för morgondagens samhälle.


2016-03-17

Gör ADHD att vi får fler entreprenörer?

På onsdagen presenterade Johan Wiklund, Syracuse University, studien "ADHD, Impulsivity and Entrepreneurship" på IFN i Stockholm. "Johan Wiklund är en av världens mest framgångsrika forskare inom entreprenörskap", sa Niclas Berggren, IFN, när han introducerade Wiklund, som studerar om personer som fått diagnosen ADHD är mer eller mindre benägna att bli företagare.


2018-03-18

Vad händer när kärnkraftverk läggs ner?

Thomas Tangerås och Erik Lundin, som är verksamma inom IFNs forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, berättar i en ny podd om kärnkraftens förutsättningar och framtid i Sverige. De har testat vad som händer när fyra kärnkraftverk stängs ner och inte ersätts med importerad el. Det visar sig att priset för el kan öka med så mycket som 20 %. Men mycket hänger på ett finskt kärnkraftverk, som ännu inte tagits i bruk.


2016-03-21

Informationens betydelse i skolan

Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, presenterade på måndagen, på ett SNS-seminarium, rapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. I rapporten föreslås ett centraliserat betygsystem, att diagnostiska prov med relativ rättning införs redan från första årskurs, att skolors "förädlingsvärde" mäts samt att Skolinspektionens utredningar inriktas på kunskapsmässig kvalitet. Rapporten kommenterades av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2016-03-22

Entreprenörspris till Philippe Aghion

Global Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelas Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma närmare en miljon kronor. Philippe Aghion får priset för sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag. Han är en av världens mest inflytelserika forskare på ekonomiområdet.


2016-03-23

EU-medlemmar har olika förutsättningar att främja entreprenörskap

Inom ramen för EU-projektet Fires har en första IFN-studie publicerats. Författare är Niklas Elert, IFN, och Selin Dilli, Utrecht University. 21 europeiska länder och USA har undersökts och grupperas i fråga om entreprenörskap och institutioner. Forskarna finner sex olika kluster och skriver att medlemsländer i olika kluster måste följa olika reformstrategier för att på bästa sätt främja entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.


2016-03-31

Forskningsassistenter sökes!

IFN söker forskningsassistenter dels med tillträde i augusti/september 2016, dels under två sommarmånader. Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade dataset.


2016-04-04

Finansiering av forskning om geners betydelse

David Cesarini, IFN och New York University, har tilldelats mer än 6 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att studera hur miljontals genetiska markörer är relaterade till olika ekonomiska och sociala beteenden och attityder. Medsökande är Sven Oskarsson, Uppsala universitet. De kommer att "utnyttja den variation som olika policyreformer (exempelvis skolreformer) har gett upphov till för att undersöka hur genetiska effekter varierar mellan olika grupper och deras förutsättningar i samhället".


2016-04-12

Flyg är bra för företagande!

Sambandet mellan flyget och den ekonomiska aktiviteten är mycket starkt, förklarar Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, i SNS-rapporten "Flyget och företagen" som presenterades på tisdagen. De visar att en kommun med hälften så långt avstånd till flygplats har 50 procent högre produktion. Studien visar dessutom att kunskapsintensiva branscher (exempelvis IT och finans) är allra mest beroende av flyget.


2016-04-21

Vad gör en affilierad forskare?

Vad gör en affilierad forskare? Svaret kan läsas i IFN:s senaste nyhetsbrev. Dessutom publicerad forskning om entreprenörskap, produktivitet i dagligvaruhandeln, invandrares hälsa, arbetsgivares syn på nyanlända samt elmarknadens villkor. Och mycket mer.


2016-04-21

Lärdomar från den tyska arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande, presenterade på torsdagen rapporten The German Labor Market Miracle: An Assessment. I rapporten analyserar professor Michael C. Burda vid Humboldtuniverstitetet i Berlin hur arbetsmarknadsreformer och förändringar i lönebildningen i Tyskland påverkat sysselsättningsutvecklingen.


2016-04-26

Personaloptioner diskuterades i riksdagen

På tisdagen arrangerade Liberalerna ett seminarium i riksdagen på temat: "Personaloptioner – möjligheten att göra medarbetare till delägare?" Magnus Henrekson, IFN, ingick i en panel som presenterade tankar kring företag och optioner i allmänhet och i synnerhet Incitamentsutredningens förslag till optionsregler – som samtliga paneldeltagare sågade. I panelen ingick även Annika Linde, SUP 46, Elisabeth Thand Ringqvist, Svenska Riskkapitalföreningen och Knut Frängsmyr, Klarna.


2016-05-02

Forskning om allt från el till invandrares hälsa

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året presenterats ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Bland de senast accepterade återfinns en stor variation i ämnen: entreprenörskap, produktivitet i dagligvaruhandeln, invandrares hälsa, arbetsgivares syn på nyanlända samt elmarknadens villkor.


2016-05-10

Internationell workshop om entreprenörskap

Entreprenörskapsforskare från Europa och USA kommer till Stockholm 18-19 juni för att delta i en workshop som arrangeras av IFN i samarbete med Centre for Economic Policy Research (CEPR). Tonvikten kommer att ligga på frågor som på ett eller annat sätt är relevanta i det politiska reformarbetet, exempelvis institutioners betydelse för entreprenörskap, finansiering (riskkapital/affärsänglar) och entreprenörskapets betydelse för sysselsättning.


2016-05-11

Global Award tilldelades Philippe Aghion

På tisdagen mottog Philippe Aghion, professor vid Collège de France, Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Prisceremonin gick av stapeln på Grand hotell i Stockholm. Inför en vältalig publik höll Aghion en uppskattad prisföreläsning om tillväxt och innovation. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma närmare en miljon kronor. Aghion är en av världens mest inflytelserika forskare på ekonomiområdet.


2016-05-17

Gymnasieministern i samtal med Jonathan Haidt

Den amerikanske psykologiprofessorn Jonathan Haidt, som är verksam vid Stern Business School på NYU inleder ett IFN-seminarium den 28 juni. Hans forskning fokuserar på politikens moraliska grundvalar. Förutom Haidt deltar: Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister, Lotta Gröning, samhällsdebattör och historiker, Magnus Henrekson, professor och vd IFN samt Johan Hakelius, chefredaktör Fokus. Niklas Ekdal är moderator.


2016-05-18

Forskning på ett par minuter

Cheferna för IFN:s fem forskningsprogram berättar på några minuter varför forskningen inom respektive program är viktig för samhällsutvecklingen. Hittills publicerade filmer: Institutionernas ekonomi med Niclas Berggren, tjänstesektorns ekonomi med Henrik Jordahl och elmarknadens ekonomi med Thomas Tangerås.
 


2016-05-20

Transparens – mångsidigt ämne i en mångsidig värld

Inom ramen för Financial meeting point Öresund, arrangerade Deloitte, IFN och Knut Wicksell Center för Financiella Studier (KWC) den 11 maj en halvdagskonferens kring transparens. Lars Oxelheim, IFN och KWC var en av talarna. Ämne för hans anförande var "Transparens – ett sätt att förstå vinsternas uthållighet".


2016-05-26

Ny forskning om elmarknaden

Thomas Tangerås, chef för IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, deltog på torsdagen i ett lunchseminarium som arrangerades av Energiföretagen och Energiforsk. På seminariet presenterades forskning om "utvecklingen av elmarknaden i framtiden". Tangerås har studerat effektreserver för el, det vill säga balansen mellan elproduktion och elförbrukning. Titeln på hans föredrag var "Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad".


2016-05-27

Forskning, forskning och åter forskning

Under den gångna veckan har två forskare besökt IFN för att på seminarier presentera sin forskning och diskutera sina resultat med IFN-forskarna. Randi Hjalmarsson, Göteborgs universitet, talade om "The Causal Effect of Military Conscription on Crime and the Labor Market". Det gjorde hon på ett forskarseminarium på onsdagen. På ett brown bagseminarium presenterade Maria Polyakova, Stanford University, sin studie "Private Provision of Social Insurance: Drug-Specific Price Elasticities and Cost-Sharing in Medicare Part D".


2016-06-01

Slopad fastighetsskatt påverkade knappast bostadspriset

I det senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Lovisa Persson, IFN, och Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, om hur sänkningen av fastighetsskatten 2008 påverkade priserna. De finner att fastighetspriserna endast steg på en mycket liten del av marknaden – de mest exklusiva villorna i Stockholm.


2016-06-02

"Människor vill arbeta"

På torsdagen deltog Magnus Henrekson, IFN, i en debatt om arbetsmarknaden i Studio ett. Platsen var Centralstationen i Stockholm. Övriga som deltog i debatten var Jessica Stark, vd för startup-hubben SUP46, och Roland Paulsen, sociolog på Lunds universitet. 


2016-06-03

Nyanlända söker sig till städerna

Özge Öner deltog på torsdagen i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum. Presentationer och diskussion handlade om städer vs landsbygd. Özge Öner talade om integration och i vilken mån flyktingar stannar kvar där de initialt placeras (många lämnar och flyttar till storstäderna) och hur det ser ut på arbetsmarknaden i de kommuner som tar emot många flyktingar. Det visar sig att en stor del av de nyanlända placeras i kommuner med en minskande befolkning och en hög arbetslöshet, där förutsättningarna för att jobb ska växa fram är svaga.


2016-06-09

Medfinansiering av sjukpenning brutaliserar arbetsmarknaden

Magnus Henrekson deltog på torsdagen i ett seminarium som arrangerades av Centerpartiet i riksdagen. Ämnet var ”Så slår medfinansiering mot jobb och företag”. De handlade om regeringens plan att införa så kallat medfinansieringsansvar – att arbetsgivare ska betala 25 procent av sjukpenningen för långtidssjuka medarbetare. ”Om detta system införs kommer det att leda till en ytterligare brutalisering av arbetsmarknaden” förklarade Magnus Henrekson.


2016-06-10

Hur ska offentliga tjänster finansieras, organiseras och levereras?

9─10 juni samlades en grupp forskare från Sverige, USA och Storbritannien i Vaxholm för att delta i IFN:s årliga Stockholmskonferens. Temat var ”Efficient Provision of Public Services” (Effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster). Konferensen arrangerades inom ramen för forskningsprojektet Framtidens välfärdstjänster. Frågor som diskuterades berörde allt från utbildningsreformer till vinst i välfärdssektorn och användningen av antibiotika.


2016-06-14

Nydisputerad IFN-forskare

Erik Lundin, IFN, har doktorerat på Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen "Empirical Essays on Strategic Behavior in the Electricity and Water Sectors". Erik kommer att även fortsättningsvis att vara verksam på IFN inom programmet Elmarknadens ekonomi.


2016-06-15

Sverige som kunskapsdriven ekonomi är "fullt möjlig – men inte självklar"

Entreprenöriella ekosystem är temat i den antologi som presenterades av Esbri på onsdagen. Magnus Henrekson deltog, som tillsammans med Pontus Braunerhjelm skrivit kapitlet "Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd". Han förklarade att staten bör inte, som under den senaste IT-bubblan, "kasta pengar" efter företag. Det blir dyrt för skattebetalarna. "Den som värnar om en god framtida välståndsutveckling kan inte förlita sig på att ett antal kraftfulla entreprenörer ska kliva fram och ge oss övriga jobb och goda inkomster. Däremot finns stora möjligheter att öka välståndet genom att förbättra betingelserna för det produktiva entreprenörskapet" skriver Braunerhjelm/Henrekson i boken.
 


2016-06-16

ESO-rapport om digitalisering

Den 16 juni presenterades ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” författad av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Johan Norbäck och Lars Persson. De är bland de första att studera automatiseringens effekter över en längre tid, 1996-2013. Forskarna förklarar att digitaliseringen kan ge svenska företag konkurrensfördelar. "Sverige har hittills framgångsrikt utnyttjat automatiseringen" sa Lars Persson på det seminarium där rapporten presenterades.


2016-06-19

Internationell konferens om entreprenörskapsforskning

Den 18–19 juni 2016 anordnade Institutet för Näringslivsforskning (IFN) tillsammans med Centre for Economic Policy Research (CEPR) den tredje europeiska CEPR entreprenörskapskonferensen. Forskare från hela världen deltog under ett par sommardagar för att diskutera ämnen som rör entreprenörskap.


2016-06-21

IFN-forskare i Almedalen

Ett antal forskare från IFN deltar i presentationer och diskussioner i Almedalen. Ämnena varierar från invandring och arbetsmarknad till skatter, välfärd och digitalisering.


2016-06-28

Så kan Brexit förklaras – liksom vår politik

Psykologi är centralt för att förstå dagens samhälle, förklarade professor Jonathan Haidt, som är verksam vid Stern School of Business på New York University under ett frukostseminarium. Han kommenterade Brexit och sa att massinvandringen och den mångkulturella urbana elitens positiva inställning till invandring gör att fler och fler sällar sig till konservativa idéer. Aida Hadzialic, gymnasieminister, förklarade att regeringen måste respektera människors känslor – 70 % är bekymrade över invandringen eftersom de menar att svenska grundvärderingar hotas. Hon menade att "vi måste bygga en nationell identitet som inkluderar alla".


2016-07-05

Almedalen: samverkan mellan forskning och politik

Under årets Almedalsvecka finns IFN-forskare på plats för att delta i seminarier och andra evenemang. En av dessa är Andreas Bergh som på måndagen bland annat deltog i ett seminarium som arrangerades av Fores, ”Ökad invandring – hur påverkas social tillit?”.  Lars Calmfors, Mårten Blix och Therese Nilsson deltog också i evenemang i början av veckan.


2016-07-08

Kan vara fördel att sälja en uppfinning i stället för att kommersialisera i eget bolag

Att sälja innovationer till etablerade företag uppmuntra entreprenörer att fokusera på högkvalitativa forskningsprojekt, skriver Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Roger Svensson i ett blogginlägg för London School of Economics Business Review. Forskningsresultaten "tyder på att näringspolitik som missgynnar försäljning av innovationer framför fortsatt drift i eget bolag kan vara skadlig", skriver Norbäck, Persson och Svensson. De föreslår åtgärder för att förbättra fusions- och förvärvsmarknaden: "... att göra skattesystemet neutral mellan att behålla och sälja ett företag, eller förbättra det rättsliga systemet för att minska transaktionskostnaderna i samband med förvärv."


2016-07-12

Ny studie: Spädbarnsvård minskar risken för cancer

Docent Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, har tillsammans med professorerna Martin Karlsson, University of Duisburg-Essen och Sonia Bhalotra, University of Essex, studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att vården gav betydande hälsoförbättringar. Resultatet ger en fingervisning om hur viktig spädbarnsvård är för att bekämpa höga ohälsotal för barn och ohälsa senare i livet. Therese Nilsson säger att de barn som fick vård levde längre och risken för cancer minskade årtionden senare.


2016-07-22

Satsa på kvalitetsarbete i skolan istället för att debattera vinster!

I en kommande rapport för Svenskt Näringsliv har Henrik Jordahl, IFN, jämfört det systematiska kvalitetsarbetet hos de tre största friskoleföretagen och tre kommuner av jämförbar storlek. På DN Debatt skriver han: ”Kommunernas systematiska kvalitetsarbete framstår i denna jämförelse som eftersatt.” Henrik Jordahl förklarar att ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete i kommunerna ”vore ett välkommet steg i rätt riktning”. Han avslutar: ”Att istället ge sig på friskolornas vinster och aktieutdelningar kommer att visa sig lönlöst. Den svenska skolans kris får inte mötas med ett ideologiskt slag i luften.” 


2016-07-28

Ungdomsidrott har samhällsekonomiska effekter

Lars Persson, IFN, förklarar att idrott ofta spelar en betydande roll i många barns liv och att man därför kan anta att idrotten påverkar människors livsvillkor även på längre sikt, även om det bara handlar om idrott för barn under begränsat antal år. Om ett kommande forskningsprojekt säger han:
– Man kan exempelvis tänka sig att idrotten gör att barn lär sig att samarbeta på ett sätt som främjar deras skolgång och framtida arbetsliv.


2016-08-02

Forskning på 3 minuter!

På IFN bedrivs forskning inom fem program. Nu kan du se nya cirka 3-minuter långa filmer om forskningen inom respektive fält: Entreprenörskapets ekonomi, Globaliseringen och företagen, Tjänstesektorns ekonom, Elmarknadens ekonomi och Institutionernas ekonomi. Programcheferna berättar vilka forskningsfrågor som studeras och varför deras forskning är högst relevant för samhällsutvecklingen.


2016-08-11 Sveriges Television

Oberoende bör granska Riksrevisionen

"Riksdagens kontroll över Riksrevisionen har brustit i kvalitet, genom att ingen ordentlig uppföljning har gjorts"  säger Lars Calmfors, IFN, till SVT Nyheter. Calmfors förklarar att styrningen av Riksbanken bör vara ett föredöme i hur granskningen av Riksrevisionen ska gå till. Där tas oberoende experter in för att granska verksamheten. Senast gjordes detta av den förre brittiske centralbankschefen Mervyn King och den amerikanske proffesorn Marvin Goodfriend."Det är viktigt i all verksamhet att få influenser utifrån och friska oberoende ögon som bedömer verksamheten" säger Lars Calmfors till SVT Nyheter,


Läs även Lars Calmfors i Dagens Nyheter: Fartblindheten på Riksrevisionen.

 

 


2016-08-15

IFN-forskare vinner Best Paper Award

En vetenskaplig artikel av Matilda Orth, IFN, och Florin Maican som är affilierad till IFN, har av International Journal of Industrial Organization utsetts till en av förra årets två bästa studier och tilldelats utmärkelsen Best Paper Award 2016. Artikeln – med titeln "A dynamic analysis of entry regulations and productivity in retail trade" – publicerades i maj 2015.


2016-08-18

Sommarjobb: från student till forskare

Under sommaren har två unga nationalekonomer provat på arbetet som forskningsassistenter på IFN. Anna-Mi Fredriksson och Ingvar Ziemann läser båda nationalekonomi på masternivå. Ingvar anade tidigt att han ville läsa ekonomi. Anna-Mi tog "omvägen" via professionell dansare. Båda är överens om att IFN är en bra plats för sommarjobb.


2016-08-22

Ny bok: A Clean House? Studies of Corruption in Sweden

Andreas Bergh, IFN, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, Mats Sjölin, Linnéuniversitetet, och Richard Öhrvall, IFN, är författare till den nyutkomna boken A Clean House? Studies of Corruption in Sweden (Nordic Academic Press 2016). Boken är en utvidgad version av ESO-rapporten Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska. På måndagen publicerade SvD en huvudledare där boken refereras.


2016-08-24

Rapport om invandringens ekonomi

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har för tankesmedjan Fores skrivit rapporten Hela staden – varför vinner vi inte (mer) på invandringen?. Rapporten presenterades på ett seminarium på onsdagen. Bergh förklarade att de stora stötestenarna för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden är oflexibla arbetmarknadsinstitutioner (kolletivavtal och höga lägstalöner) samt att Sverige hittills velat ha integrering framför etniska enklaver som exempelvis China Town i New York.


2016-08-26

Nej till centralisering i EU

Vad som händer efter Brexit var temat på ett seminarium som arrangerades av SNS på fredagen. Inledde gjorde den välkände ekonomen Jean Pisani-Ferry, en stark röst i den europeiska integrationen och utvecklingen av den europeiska monetära unionen. Lars Calmfors, IFN, var en av kommentatorerna. Han framhöll att en gemensam finanspolitik inte alls ligger i linje med det motstånd som vi ser i dagens Europa. Även Jean Pisani-Ferry förklarade att centralisering inom EU inte är rätt väg att gå. På seminariet medverkade även statssekreterare Karolina Ekholm.


2016-09-01

Biträdande redaktör på vetenskaplig tidskrift

Per Hjertstrand, IFN, har utsetts till biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften Macroeconomic Dynamics som ges ut av Cambridge Journals. Det handlar om en välrenommerad specialtidskrift inom makroekonomi. ”Som biträdande redaktör är jag med och beslutar om vem som ska granska texter som sänds till tidskriften” förklarar Hjertstand. I nästa led är han även med och beslutar vilka artiklar som slutligen publiceras.


2016-09-02

Det är idéer som förvandlat världen

Den välkända ekonomen Deirdre McCloskey, professor University of Illinois at Chicago, inledde på fredagen ett seminarium med titeln ”The idea is the idea of growth”.  Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, och Ola Pettersson, chefsekonom på LO, ingick i den efterföljande panelen. McCloskey talade om sin bok Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World. Hon förklarade hur idéer är grunden till utvecklingen i samhället. I första hand liberala sådana.


2016-09-06

IFN-forskare: Flera fel i välfärdsrapporten

Magnus Henrekson och Henrik Jordahl, IFN, skriver på DI Debatt om förslaget att begränsa vinsten till 8 procent av investerat kapital i välfärdssektorn. De finner flera fel med Joachim Landströms utredning i frågan och förklarar att "ett rimligare uppdrag vore att undersöka om en vinstreglering över huvud taget behövs i välfärdssektorn (och om den är förenlig med svensk grundlag och den EU-lagstiftning Sverige lyder under)."


2016-09-13

Forskning på bokmässan

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, presenterar forskning på årets bokmässa i Göteborg 22–25 september. Han gör det dels på Forskartorget, dels i Linköpings universitets monter. Vilka är det som röstar i val? Påverkar föräldrar, uppväxt, skola och vänner sannolikheten för att du kommer att engagera dig politiskt? Detta är några av de frågor han kommer att besvara.


2016-09-16

Svenska politiker är kompetenta och representativa


2016-09-24

Rapport om kunskapsras i skolan

Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Alla grupper – från avancerad till elementär nivå – har förskjutits nedåt, förklarar professor Magnus Henrekson, IFN, och doktorand Sebastian Jävervall som författat rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA den 27 september, men redan i dag har en debattartikel av författarna publicerats på DN Debatt.


2016-09-27

Ny podd om skolan

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas om rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA i dag kl 17.30. En debattartikel publicerades på DN Debatt i helgen. "Från att Sverige låg ganska bra till för 15-20 år sedan – i förhållande till andra OECD-länder – så ligger vi i dag långt ner. Och det gäller över hela linjen" förklarar Magnus Henrekson.


2016-09-28

"Skrämmande resultat"

På tisdagen deltog Magnus Henrekson i en rapportpresentation på IVA. Han har tillsammans med Sebastian Jävervall, doktorand Uppsala universitet, skrivit rapporten "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" Magnus Henrekson deltog via länk från Värnamo där han tillsammans med IFN:s styrelse var på företagsbesök. I evenemanget på IVA deltog även statssekreterare Erik Nilsson, Per Kornhall, författare och skolexpert och  Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet.


2016-10-03

Assar Lindbeck tilldelas Global Economy Prize

Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har tilldelats Global Economy Prize 2017. Priset delas ut av Kiel Institute for the World Economy. Priskommittén består till största delen av tidigare vinnare, som flertalet även är nobelpristagare i ekonomi. I motiveringen för priset sägs att Kiel Institute for the World Economy vill "belysa hur incitamentsbaserade marknadsaktivitet kan främja både ekonomisk effektivitet och social rättvisa".


2016-10-10

Nobelpris ger bred kunskap för bland annat snabbväxande företag

Lars Persson, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om att Bengt Holmström och Oliver Hart fått 2016 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han förklarar att de två pristagarna ökat förståelsen för hur företagsledare kan påverka bolags utveckling: "Deras forskning är en hjälp för företagsägarna, men kunskapen om hur man skriver kontrakt kan användas på många områden". Ett område där forskningen kommit till särskild nytta, förklarar Persson, gäller snabbväxande entreprenörsföretag. Att kontrakt måste utforms på ett sådant sätt att entreprenörerna verkligen motiveras att driva på utvecklingen av bolaget utan att de för den skull tar alltför stora risker med ägarnas pengar.


2016-10-18

Personaloptioner behövs!

Professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, har hållit årets Swedish Schumpeter Lecture på temat “Two Decades of Effectuation Research: Implications for Entrepreneurship and Economic Development Policy”. Professor Magnus Henrekson, IFN, kommenterade. "Vi borde kratta manegen bättre i Sverige för sådant entreprenörskap som professor Sarasvathy talar om", förklarade han. I panelen ingick även Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group. Scensamtalet leddes av professor Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.


2016-10-26

Intervju med professor Lars Oxelheim

Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas i en podd om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelålders vita män. Vad gäller kvinnors representation så har deras ställning förbättrats, säger Oxelheim, som med hänvisning till sin forskning är emot lagstadgad kvotering. En sådan inkräktar på äganderätten, förklarar han.


2016-11-04

Yves Zenou ny Fellow i Econometric Society

Professor Yves Zenou, affilierad till IFN och verksam vid Monash University, Melbourne, Australien, har valts in som Fellow of the Econometric Society. Sedan tidigare är Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, fellow. Econometric Society är en internationell sammanslutning av ekonomer som är intresserade av att använda statistiska verktyg inom sin forskning. Samfundet publicerar tre vetenskapliga tidskrifter: Econometrica, Quantitative Economics och Theoretical Economics.


2016-11-10

Richard Öhrvall: Allt svårare mäta opinionen

Richard Öhrvall, IFN och doktorand på Linköpings universitet, intervjuas i en rad tidningar om varför opinionsmätningarna inte förutspådde Donald Trumps valseger. Till DN säger han bland annat att fokus i USA-valet har legat på sammanvägningar av opinionsmätningar, snarare än enskilda mätningar. Incitamenten att göra dyra och bra opinionsmätningar blir då inte lika stora. Öhrvall intervjuas även i Metro och Forskning & Framsteg. I den senare förklarar han att "mycket tyder på att de med obekväma ståndpunkter är mindre benägna att berätta om dem i undersökningar".


2016-11-11

Debatt om vinst i välfärden

Docent Henrik Jordahl, IFN, är en av författarna till rapporten Vinstbegränsning i välfärden (Svenskt Näringsliv). I en artikel i Dagens Samhälle förklarar rapportförfattarna att "vinstbegränsning riskerar att få betydande negativa konsekvenser". De skriver att läckaget av skattemedel är försumbart och att välfärdsföretagen inte gör några egentliga övervinster. De förklarar vidare att välfärdsföretagens vinster inte ut över tjänsternas kvalitet. "Det finns inga empiriska belägg för att det sker systematiskt. I synnerhet saknas belägg för att de mest lönsamma företagen har sämre kvalitet."


2016-11-16

Skola och kunskap i fokus

Utbildning intresserar många IFN-forskare. Stor uppmärksamhet fick nyligen en studie av Magnus Henrekson som visar att "skolresultaten faller för både de bästa och de sämsta eleverna". Studien citerades av en rad ledarskribenter, bland annat i Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Henrik Jordahl är författare till flera rapporter om skolan, exempelvis om kommunernas systematiska kvalitetsarbete som "framstår som eftersatt i jämförelse med skolföretagens mer renodlade arbetssätt". Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, är den flitigaste skoldebattören. Nu senast med rapporten Regulation and Funding of Independent Schools: Lessons from Sweden (Fraser Institute, Kanada, 2016).


2016-11-17

Diskussion om bolagsstyrning och reglering

Mats Isaksson, chef för OECD:s avdelning för Corporate Affairs, besökte på torsdagen IFN för en presentation om OECD:s verksamhet på området. Frågorna var många från de närvarande forskarna. Det handlade om allt från OECD:s rekommendationer och företags innovationskraft till fördelning av ansvar i bolag och börsintroduktioner.


2016-11-22

Ny studie om globaliseringens effekter


2016-11-23

"Inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem"

Utredaren Ilmar Reepalu har på SNS presenterat en del av Välfärdsutredningen. Förslaget kommenterades av bl.a. Karin Edmark, SOFI och affilierad till IFN. Reepalu talade om övervinster på 2,2 miljarder årligen (under perioden 2005–2013). Karin Edmark sa att "rent empiriskt finns det inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem".Hon förklarade att det inte finns belägg för att dessa skulle vara sämre än icke-vinstsyftande men att det finns problem som behöver åtgärdas "kanske främst betygsinflation". Men, sa hon, då finns det bättre alternativ än det föreslagna.


2016-11-28

Smart utbildning underlättar vid digitalisering

På måndagen hölls ett seminarium på temat vad forskningen kan lära oss om automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har studerat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN presenterade Lars Persson och Mårten Blix forskning på området. I en panel, som leddes av digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, deltog även Annika Winsth, chefekonom Nordea.


2016-11-30

IFN-forskare på SvD Financial Forum

Tre forskare från IFN talade på onsdagens SvD Financial Forum i Stockholm. Lars Calmfors inledde avsnittet om Migration och ekonomisk tillväxt. Han förklarade att en enkät från AER visar att arbetsgivare skulle anställa för enklare jobb ifall lönen var avsevärt lägre än dagens minimilön – kanske 14-15000 kronor. Efter Calmfors debatterade Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, med Tino Sanadaji, Handelshögskolan, om integration. Bergh förklarade att  visst kan Sverige klara av en stor invandring, under förutsättning av lönespridningen tillåts öka. Mårten Blix, IFN, talade om digitaliseringens inverkan på arbetsmarknaden. Han menade att digitaliseringen utmanar den svenska välfärdsmodellen. Han befarar en ökad jobbpolarisering.


2016-12-05

Magnus Henrekson inför Pisa: Risk att vi slår oss till ro

"Min gissning är att vi kommer att se en liten förbättring av Sveriges resultat," säger professor Magnus Henrekson i en intervju i Dagens Samhälle beträffande den Pisa-studie som ska presenteras på tisdagen. Skulle så vara fallet, säger han, så får vi ändå inte slå oss till ro."Vi kan verkligen inte nöja oss med en liten förbättring." Han sammanfattar skolans negativa trend: 1) Motståndet mot att mäta kunskap 2) Pedagogik som ger eleverna otillräcklig faktagrund för att reflektera och analysera 3) Kommunalt styre 4) Både företag och offentligt drivna skolor satsar på att leverera elever med höga betyg.


2016-12-07

Samverkan mellan forskning och företag

Mats Hilding, vd Axelent, besökte IFN på tisdagen för att presentera sitt företag, dess utveckling och utmaningar. Allt i dialog med forskarna. Han förklarade hur Axelent, som tillverkar skyddsutrustning för bl.a. industrirobotar, vuxit och i dag har dotterbolag i 10-talet länder. Mats Hilding berättade hur sammansättningen av kategorier anställda har förändrats. Något som även Fredrik Heyman, IFN, talade om när han under besöket presenterade sin forskning på området.
 


2016-12-08

"Allt fler jobb kan man lära sig på jobbet"

Utan entreprenörskap och ledarskap kan inte Sverige utvecklas, förklarade Magnus Henrekson på ett seminarium för branschorganisationen Almega. "Sedan måste människor skaffa sig rätt kompetens. Men generellt sett så har vi en övertro på formell utbildning." Han sa att det som krävs är medarbetare med motivation, uthållighet och kapacitet att jobba med strukturerna. "Men att allt fler jobb kan man lära sig på jobbet."


2016-12-14

Ny podd: Forskning som gagnar vår vardag

Ola Andersson, IFN, forskar dels om risktagande, dels om automatiserade skolval. Han berättar om bådadera i en ny podd och om ett nytt forskningsprojekt som påbörjas nästa år. ”Vi klarar att placera 8 500 elever på en minut” säger han om automatiserat skolval, något som hittills tagit flera månader. Om risktagande förklarar Ola Andersson att forskningen visar att med ”felaktiga” kontrakt kan vi alla bli alltför riskbenägna med andras pengar.


2016-12-16

Se inte praktisk kunskap som underordnad!

Professor Amar Bhidé, Tufts University, USA, gästade IFN i mitten av december. Han presenterade sin senaste forskning om praktisk kunskap. Bhidé menar att det är olyckligt att vi "fortsätter att betrakta utvecklingen av praktisk kunskap som underordnad [teoretisk kunskap]". Han förklarade: "Vi är mänskliga eftersom vi skapar, inte bara för att vi tror". Bhidé anser att yrkesutbildningar i större utsträckning bör lära ut hur man exempelvis väljer mellan alternativa metoder och anpassa dem till olika omständigheter. Amar Bhidé har skrivit ett flertal böcker. Den senaste om finanskrisen: A Call for Judgment.


2016-12-19

Ny studie om privatisering av eldistributionsnät

Erik Lundin, forskare på IFN, har studerat vad som hänt när svenska eldistributionsnät köpts upp och privatiserat. Han berättar i en kort film hur stordriftsfördelar gav minskad arbetskostnad, men inte lägre priser: Arbetskostnaden minskade med i genomsnitt 18 procent i de nät som blev uppköpta. Eftersom köpen inkluderade flera närliggande elnät som tidigare drivits av separata kommunen, visar studien att kostnadsminskningen till stor del kan förklaras av stordriftsfördelar.


2016-12-21

Buchanans tankar om politikers makt

30 år efter att James Buchanan belönades med ekonomipriset till Alfred Nobels minne samtalade Niclas Berggren, IFN, med Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, om arvet efter Buchanan. En av de frågor som diskuterades var vilka regelverk som behövs för politiken, i händelse av att en politiker drivs av egenintresse. Donald Trump nämndes. Niclas Berggren förklarade att Buchanans tanke var att sätta gränser för vad politiker kan göra.  "När en person av en viss karaktär tar makten då är det väldigt viktigt att vi har institutioner på plats som kan balansera makten."


2016-12-23

God Jul & Gott Nytt År!

IFN:s forskare skriver debattartiklar med utgångspunkt i sin forskning. Under 2016 har närmare 80 sådana artiklar och krönikor publicerats i främst svenska medier. Skola, integration och arbetsmarknad är några av de ämnen som avhandlats.  Personaloptioner, vården och valutakrig har forskarna också skrivit om.


2016-12-27

Publicerad forskning – om allt mellan himmel och jord

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under 2016 har ett 40-tal sådana publicerats på IFN. Nästa steg är publicering i vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed. Under senaste tiden har artiklar accepterats för sådan publicering i ämnen som varierar från konsumtionens attraktionskraft till sociala nätverk och arbetsmarknadsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda. 


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se