Aktuellt 2016

Med rätt förutsättningar blir fler entreprenörer

2016-01-19

Paneldiskussion på seminariet "Entreprenörer skapar tillväxt, men vem skapar entreprenörer?". Foto: Karl Gabor.

"Entreprenörer skapar tillväxt, men vem skapar entreprenörer?" var rubriken på ett seminarium som IFN, i samarbete med Studentlitteratur, arrangerade på tisdagen. En namnkunnig panel diskuterade vad som krävs för att flera ska våga bli entreprenörer.

 

På Twitter : #ifnentrepreneurship


 

Mikael Stenkula inledde med en presentation av boken Entreprenörskap – vad, hur och varför, författad av honom själv och Magnus Henrekson. En panel diskuterade därefter allt från definitioner av entreprenörskap till vad politikerna behöver göra för att fler ska våga satsa på att bli entreprenörer. I panelen ingick även Helena Casserlöv-Kvist, Meritmind, Marie Löwegren, SKJ Centre for Entrepreneurship Lunds universitet, och Helena Stjernholm, Industrivärden. Diskussionen leddes av Thomas Gür.

 

Helena Stjernholm i panel 650x220.jpg

Helena Stjernholm, vd Industrivärden, förklarade sin syn på vad som driver entreprenörskap. Foto: Karl Gabor.

 

För att fler ska vilja bli entrepenörer behöver Sverige göras till ett attraktivt land, sa Helena Stjernholm och förklarade att visst är det viktigt med skattelagstiftning som främjar entreprenörskap men det behövs också exempelvis en vettig bostadspolitik.

– Och, sa Stjernholm, gör de här ändringarna så att de håller över valen!

Hon ansåg vidare att lagar och regler borde vara neutrala för entreprenörer oberoende av vad de vill göra med sitt företag. Hon menade att det handlar om en livsstil att driva företag, en del vill lämna över till någon annan och andra vill driva vidare.

 

Magnus Henrekson i panel 650 x 220.jpg

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till boken Entreprenörskap – vad, hur och varför (Studentlitteratur). Foto: Karl Gabor.

 

– Samhället bör skapa spelregler och belöningssystem som värdesätter entreprenörskap. Det är samhällets sätt att signalera att vi vill att de som har rätt håg och fallenhet startar och bygger företag, sa Magnus Henrekson.

Han konstaterade att attityderna påverkas av samhällets belöningssystem. Exempelvis fungerar inte personaloptioner på ett tillfredställande sätt. Han påpekade att Skatteverkets ambition att beskatta så mycket värdeskapande som möjligt som löneinkomst i allt för stor utsträckning tillåts påverka lagstiftningen.

 

Mikael Stenkula 650 x 220.jpg

Mikael Stenkula, IFN, är en av författarna till boken Entreprenörskap – vad, hur och varför. Han inledde seminariet med en presentation av tankarna i boken. Foto: Karl Gabor.

Se Mikael Stenkulas presentation

 

Panel 650 x 220.jpg

I mitten ses Helena Casserlöv-Kvist, vd Meritmind, som berättade om hur hon startat sitt företag som i dag har cirka 300 anställda. Foto: Karl Gabor.

 

– Politikerna ska inte tro att de kan avgöra vilka bolag som det kommer att gå bra för. Det vet ingen. Det stod bra om detta i boken, att fyra procent av alla företag svarar för 50 procent av tillväxten, sa Helena Casserlöv-Kvist och fortsatte:

– Låt vanliga människor skapa en buffert [sparande] så att vi har chansen att dra igång fler företag.

Helena Casserlöv-Kvist efterfrågade personaloptioner för att nystartade företag ska kunna anställa kompetens "som är med och delar risk". Hon förklarade vidare att det är viktigt att det finns incitament att vilja fortsätta driva en verksamhet som man har startat:

– Men vi har ett samhälle som är mycket inriktat på exit och utland.

Marie Löwegren förklarade att många ser det som spännande och bra och tillåtet att vara entreprenör men det är fortfarande inte tillåtet att man tjänar pengar:

– Här har vi något att jobba på attitydmässigt.

På frågan om vad hon har för önskemål om politiska åtgärder så svarade Löwegren att för att få tillväxt så är insolvensreglerna viktiga och flexibiliteten på arbetsmarknaden, det är extremt viktigt "för att man ska våga anställa folk". 

 

Publikfråga 650 x 220.jpg

Seminariepubliken var kunnig och engagerad. I bild ses Caroline Palm, Tillväxtverket. Foto: Karl Gabor.

Daniel Wiberg, Företagarna om boken och seminariet

Läs mer om boken Entreprenörskap - vad, hur och varför 

Magnus Henrekson i Dagens Industri om personaloptioner

Tidningen Entreprenör om Entreprenörskap - vad, hur och varför

Magnus Henrekson, Helena Casserlöv-Kvist och Marie Löwegren talar om entreprenörskap i Ekonomiekot, Sveriges Radio

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se