Aktuellt 2016

Bättre information i skolan hjälper både föräldrar och samhället

2016-02-10


Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, är författare till den nya forskningsrapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. De menar att vi behöver mäta elevers kunskaper och skolors kvalitet på nytt sätt. I en podd samtalar de om allt från att vi behöver ett nytt betygsystem till att Skolinspektionen bör lägga om sitt arbetssätt. Och, menar de, vi behöver mäta mer för att förstå vilka reformer som krävs.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se