Aktuellt 2016

"Entreprenörskap föder entreprenörskap"

2016-02-11

I bilden ses från vänster Rune Andersson, Mellbygård, Magnus Henrekson, IFN, och Susanne Andersson Pripp, entreprenör i hotellbranschen.

Magnus Henrekson, IFN, var på torsdagen med och kommenterade rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till gnosjöanda författad av Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum. Henrekson sa att visst föder entreprenörskap mer entreprenörskap, men "om företagandet sprids som en präriebrand eller ej beror mycket på de ramar som samhället sätter upp".

Magnus Henrekson förklarade att samhällets incitament (skattepolitik, etc) är centrala för hur många som vågar satsa på entreprenörskap. Han menade att politiker bör hålla sig borta från att försöka stimulera fram företagande. Detta sker bäst på en väl fungerande marknad.

Se seminariet

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se