Aktuellt 2016

Livlig diskussion om ingångslöner

2016-02-16

I panelen ingick (från vänster) Lars Calmfors, IFN och Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, och Torbjörn Johansson, LO och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund .

Per Skedinger, IFN, ingår i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) och var en av de som i dag presenterade rapporten "Dags för ökad lönespridning?" Per Skedinger talade i första hand om relativlöner i bristyrken. Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, ingick i den panel där även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var med. Rådet föreslår tidsbegränsade ingångsjobb med lägre ingångslöner för alla nyinträdande på arbetsmarknaden.

2016-02-16 AER 3.jpg

På seminariet presenterade Per Skedinger, IFN och ledamot av AER, sina studier om relativlöner.

 

Ylva Johansson menade att Rådet borde "ha tänkt utanför boxen" och inte bara tittat på yrken som är typiska för lågkvalificerade; till exempel lärarassistent och jobb som inte redan finns. Lars Calmfors svarade att vi inte får glömma att det är de med låga kvalifikationer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och som skulle gynnas av lägre ingånglön. Lars Calmfors förklarade att Sverige länge klarat sig bra med liten lönespridning men att det ser annorlunda ut i dag, och där av förslaget att lönespridningen bör bli större.

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se