Aktuellt 2016

"Fria vårdvalet har skapat mer valfrihet"

2016-02-25

Henrik Jordhal och Jannis Angelis, IFN, presenterar rapporten
Henrik Jordhal och Jannis Angelis, IFN, presenterar rapporten "Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?"

På torsdagen presenterades forskningsrapporten "Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?" som är författad av Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) samt Anna Häger Glenngård som är affilierad till IFN. Rapporten ingår i ett samarbete mellan IFN och SNS.

IMG_1125 hemsidan.jpg

Anna Häger Glenngård inledde seminariet med att förklara att valfrihet inom vården har ökat med det fria vårdvalet.

– I dag har vi 20 procent fler vårdcentraler och 80 procent av alla svenskar har som längst 5 minuters bilresa till närmaste vårdcentral.

Hon förklarade att det finns tecken på att produktiviteten ökat men att problemen med kontinuitet och samordning kvarstår.

 

IMG_1134 hemsidan.jpg

Jannis Angelis, IFN och KTH, har tillsammans med Henrik Jordahl genomfört studien om ledning och styrning av svenska vårdcentraler. De har tidigare gjort motsvarande studie av svenska äldreboenden. Angelis förklarade den internationellt använda metod som forskarna använt sig av för att bland annat studera processer i vårdcentralernas arbete:

– Om ni tänker att patienter inte är bilar så tänk istället att bilar är inte heller längre är bilar, man har släppt den tanken. Faktum är att den första boken om hur man använder bil-process-tänk i sjukvården är från 1932. Då kom konsulter från bilindustrin i Detroit till Chicago för att driva sjukhus.

 

IMG_1158 hemsidan.jpg

Henrik Jordahl. IFN, förklarade på seminariet att forskarna kunna konstatera att svenska vårdcentraler har generellt sett god styrning och ledning. Bättre än motsvarande mått inom svensk äldreomsorg och företag i allmänhet. Men, sa Henrik Jordahl, de kan bli bättre på att behålla och uppmuntra nyckelpersoner.

Studien bygger på intervjuer med 119 verksamhetschefer vid vårdcentraler i hela landet.

Forskarna finner också att:

  • Vårdcentralerna är bäst på att leda genom funktioner och processer, till exempel systematiskt förbättringsarbete. Det finns mest att förbättra när det gäller personalfrågor, som att behålla nyckelpersoner och belöna högpresterande personal.

  • Privata vårdcentraler har något högre styrnings- och ledningskvalitet än offentliga. Det tycks delvis bero på att privata vårdcentraler oftare har en chef med erfarenhet från näringslivet. Skillnaderna inom respektive ägandeform är dock större än mellan dem.

  • Vårdcentraler med hög poäng i studiens ledningsindex är bättre på att klara vårdgarantin (besökstid hos läkare inom sju dagar).

  • Vårdcentraler vars listade patienter har sämre socioekonomiska förutsättningar har högre styrnings- och ledningskvalitet, framför allt när det gäller målstyrning.

Se seminariet

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se