Aktuellt 2016

Ny rapport: Skapa rättvisa mellan generationerna!

2016-03-15

Mats Persson, till vänster, lyssnar till Harold James i ett samtal om motsättningar mellan generationer. I bakgrunden syns Paulina Neuding som modererade samtalet.

Harold James, professor i europeisk historia och internationella relationer vid Princeton University, presenterade på tisdagen 2016 års EEAG rapport och ett kapitel om de motsättningar mellan generationer som i dag finns inbyggt i de politiska systemen i Europa. Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterade rapporten. De två samtalade under ledning av Paulina Neuding, journalist, bland annat om vad dagens flyktingström och ungdomsarbetslöshet kommer att betyda för morgondagens samhälle.

 

Politiker frestas att föra en politik som allt för mycket gynnar äldre på bekostnad av yngre generationer, menar Harold James och hans medförfattare i EEAG-report 2016. 

Bild 2.jpg

Professor Harold James, Princeton University, presenterade ett kapitel i EEAG Report 2016.

 

Idén om ett avtal mellan generationerna utgör grunden för en rättvis social ordning, stabilitet och hållbarhet, skriver Harold James och hans medförfattare i EEAG Report 2016. "I många länder väntas den offentliga sektorn nu ersätta familjen genom att  utbildning och pensionerna finansieras via skattsedelen. Men de sociala modellerna står inför stora utmaningar." Harold James skriver om hur man kan skapa rättvisa mellan generationerna genom att ta sig an frågor som en åldrande befolkningen, stigande sjukvårdskostnader, låst bostads- och arbetsmarknad samt  invandring.

Harold James pekade på en rad förhållanden som tyder på att Europa kan vara på väg att bli en gerontokrati (makten innehas på grund av hög ålder):

  1. Arbetslagstiftningen ger anställningstrygghet till främst äldre arbetstagare, och skapar hinder för arbetsgivare att anställa yngre (denna dubbla arbetsmarknad finns särskilt i Medelhavetsländerna).
  2. Äganderätt som innebär att äldre äger fastigheter och yngre köpare avskräcks (särskilt i stoprstäder) av stigande priser (och har svårt att ta första steget in på bostadsmarknaden).
  3. Pensionssystem som ursprungligen utformades som ett pay-as-you-go-system, där finansieringen av pensionsrättigheterna för yngre är osäkra eftersom demografiska prognoser förutspår att det blir allt färre inkomsttagare som betalar till systemet (as-you-go).
  4. Förstatligat sjukförsäkring system, där allt dyrare vård för äldre dominerar kostnadsstrukturen.
  5. En statsskuld som i många fall uppstått för att vidmakthålla fördelar för äldre generationer. En ohållbar utveckling när kommande generationers användning av systemet inte kan finansiera på samma sätt.
  6. Miljöskador där dagens resultat erhålls billigt på bekostnad av kommande generationer som måste bära bördan av saneringskostnaderna.
     

Bild 4.jpg

Professor Mats Persson, Stockholms universitet, kommenterade det kapitel som Harold James med flera skrivit i EEAG Report 2016.

 

Bild 5.jpg

Samtalet handlade bland annat om vad dagens flyktingströmmar kan komma att betyda för framtidens europeiska arbetsmarknad.

 

Bild 6.jpg

Publiken undrade hur det faktum att det föds få barn i Europa kommer att påverka samexistensen mellan generationer och Europas framtid.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se