Aktuellt 2016

Färre börsnoterade bolag minskar stöd för näringslivet

2016-03-15


Lars Persson, och Joacim Tåg, IFN, har tillsammans med Alexander Ljungqvist, New York University och affilierad till IFN, studerat hur utköp av börsnoterade bolag kan påverka näringslivspolitiken. De visar att stödet för en näringslivsvänlig politik riskerar att minska när enskilda inte får ta del av företagsvinster genom aktieägande. Detta riskerar i sin tur att leda till färre investeringar och sämre produktivitetsutveckling i näringslivet.

Studien ”Private Equity’s Unintended Dark Side: On the Economic Consequences of Excessive Delistings” (IFN working paper no 1115) tar upp frågan om hur olika regleringar av noterade bolag påverkar enskildas aktieägande.

Under de senaste 15 åren har färre företag listats på reglerade marknadsplatser. Exempelvis minskade enligt NASDAQ OMX antalet noterade bolag i Sverige från 311 till 258 mellan åren 2000 och 2012, medan antalet noterade företag i USA minskade från 7 423 år 1997 till 3 773 år 2014. En förklaring till att antalet listade bolag minskar är ökade utköp av riskkapitalbolag, förklarar forskarna. Syftet med deras uppsats är att "öka kunskap om bestämningsfaktorerna bakom utköpen från börsen och att undersöka hur minskad publik handel med aktier kan påverka näringslivspolitiken".

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se