Aktuellt 2016

Informationens betydelse i skolan

2016-03-21

Från vänster: Helen Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen och tre IFN-forskare: Jonas Vlachos, Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren.

Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, presenterade på måndagen, på ett SNS-seminarium, rapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. I rapporten föreslås ett centraliserat betygsystem, att diagnostiska prov med relativ rättning införs redan från första årskurs, att skolors "förädlingsvärde" mäts samt att Skolinspektionens utredningar inriktas på kunskapsmässig kvalitet. Rapporten kommenterades av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se