Aktuellt 2016

EU-medlemmar har olika förutsättningar att främja entreprenörskap

2016-03-23


Inom ramen för EU-projektet Fires har en första IFN-studie publicerats. Författare är Niklas Elert, IFN, och Selin Dilli, Utrecht University. 21 europeiska länder och USA har undersökts och grupperas i fråga om entreprenörskap och institutioner. Forskarna finner sex olika kluster och skriver att medlemsländer i olika kluster måste följa olika reformstrategier för att på bästa sätt främja entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

USA, Storbritannien och Irland är ett kluster. De nordiska länderna bildar en annan grupp. Schweiz, Nederländerna och Österrike är ett kluster medan Belgien och Frankrike hör ihop. Tyskland grupperar sig tillsammans med medelhavsländerna. De östeuropeiska länderna är relativt likartade i fråga om alla dimensioner och bildar en sista grupp.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se