Aktuellt 2016

Finansiering av forskning om geners betydelse

2016-04-04


David Cesarini, IFN och New York University, har tilldelats mer än 6 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att studera hur miljontals genetiska markörer är relaterade till olika ekonomiska och sociala beteenden och attityder. Medsökande är Sven Oskarsson, Uppsala universitet. De kommer att "utnyttja den variation som olika policyreformer (exempelvis skolreformer) har gett upphov till för att undersöka hur genetiska effekter varierar mellan olika grupper och deras förutsättningar i samhället".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se