Aktuellt 2016

Lärdomar från den tyska arbetsmarknaden

2016-04-21


Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande, presenterade på torsdagen rapporten The German Labor Market Miracle: An Assessment. I rapporten analyserar professor Michael C. Burda vid Humboldtuniverstitetet i Berlin hur arbetsmarknadsreformer och förändringar i lönebildningen i Tyskland påverkat sysselsättningsutvecklingen.

Rapporten kommenterades av Karolina Ekholm, statssekreterare Finansdepartementet, Jonas Frycklund, tillförordnad chefsekonom Svenskt Näringsliv, John Hassler, ordförande Finanspolitiska rådet, och Göran Zettergren, chefsekonom TCO.

Läs rapporten

Per Skedinger intervjuas på Svenskt Näringslivs hemsida: "Utbildning och sänkta minimilöner lösning på matchningsproblem"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se