Aktuellt 2016

Personaloptioner diskuterades i riksdagen

2016-04-26


På tisdagen arrangerade Liberalerna ett seminarium i riksdagen på temat: "Personaloptioner – möjligheten att göra medarbetare till delägare?" Magnus Henrekson, IFN, ingick i en panel som presenterade tankar kring företag och optioner i allmänhet och i synnerhet Incitamentsutredningens förslag till optionsregler – som samtliga paneldeltagare sågade. I panelen ingick även Annika Linde, SUP 46, Elisabeth Thand Ringqvist, Svenska Riskkapitalföreningen och Knut Frängsmyr, Klarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se