Aktuellt 2016

Transparens – mångsidigt ämne i en mångsidig värld

2016-05-20

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, talade om "Transparens – ett sätt att förstå vinsternas uthållighet". Foto: Maria Ekelund/Financial meeting point Öresund

Inom ramen för Financial meeting point Öresund, arrangerade Deloitte, IFN och Knut Wicksell Center för Financiella Studier (KWC) den 11 maj en halvdagskonferens kring transparens. Lars Oxelheim, IFN och KWC var en av talarna. Ämne för hans anförande var "Transparens – ett sätt att förstå vinsternas uthållighet".

Publik malmö transparens hemsidan.jpg

Foto: Maria Ekelund/Financial meeting point Öresund

Gruppbild Malmö.jpg

I bilden ses från vänster Pontus Herin, moderator,; talarna på konferensen: Sven-Arne Nilsson, Deloitte, Thomas Strömberg. Deloitte, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Lars Oxelheim, IFN, samt Ulf Gunander, tidigare Getingekoncernen. Foto: Maria Ekelund/Financial meeting point Öresund.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se