Aktuellt 2016

Forskning, forskning och åter forskning

2016-05-27


Under den gångna veckan har två forskare besökt IFN för att på seminarier presentera sin forskning och diskutera sina resultat med IFN-forskarna. Randi Hjalmarsson, Göteborgs universitet, talade om "The Causal Effect of Military Conscription on Crime and the Labor Market". Det gjorde hon på ett forskarseminarium på onsdagen. På ett brown bagseminarium presenterade Maria Polyakova, Stanford University, sin studie "Private Provision of Social Insurance: Drug-Specific Price Elasticities and Cost-Sharing in Medicare Part D".

IFN arrangerar i första hand akademiska seminarier och andra aktiviteter av och för forskare. Institutet anordnar dessutom varje år en rad seminarier öppna för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Akademiskt inriktade IFN-seminarier hålls på onsdagar då forskare från IFN eller andra institut och universitet presenterar sin aktuella forskning. På måndagar arrangeras så kallad brown bag seminarier. Där presenteras forskning som är på ett tidigt stadium. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se