Aktuellt 2016

Slopad fastighetsskatt påverkade knappast bostadspriset

2016-06-01


I det senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Lovisa Persson, IFN, och Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, om hur sänkningen av fastighetsskatten 2008 påverkade priserna. De finner att fastighetspriserna endast steg på en mycket liten del av marknaden – de mest exklusiva villorna i Stockholm.

Forskarna anger två möjliga förklaringar: 1) att priserna på fastigheter med lägre taxeringsvärden steg gradvis över en längre tidsperiod; 2) att köpare inte förstod hur skattesänkningen påverkar de totala kostnaderna och därmed inte var beredda att betala ett högre pris.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se