Aktuellt 2016

Nyanlända söker sig till städerna

2016-06-03


Özge Öner deltog på torsdagen i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum. Presentationer och diskussion handlade om städer vs landsbygd. Özge Öner talade om integration och i vilken mån flyktingar stannar kvar där de initialt placeras (många lämnar och flyttar till storstäderna) och hur det ser ut på arbetsmarknaden i de kommuner som tar emot många flyktingar. Det visar sig att en stor del av de nyanlända placeras i kommuner med en minskande befolkning och en hög arbetslöshet, där förutsättningarna för att jobb ska växa fram är svaga.

Läs mer i Ekonomisk Debatt

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se