Aktuellt 2016

Hur ska offentliga tjänster finansieras, organiseras och levereras?

2016-06-10

Forskare från universitet i Sverige, USA och Storbritannien deltog i IFN:s Vaxholmskonferens.

9─10 juni samlades en grupp forskare från Sverige, USA och Storbritannien i Vaxholm för att delta i IFN:s årliga Stockholmskonferens. Temat var ”Efficient Provision of Public Services” (Effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster). Konferensen arrangerades inom ramen för forskningsprojektet Framtidens välfärdstjänster. Frågor som diskuterades berörde allt från utbildningsreformer till vinst i välfärdssektorn och användningen av antibiotika.

Läs ett referat från konferensen

Exempel på forskning som presenteras i Vaxholm:

Kan betalning-efter-prestation (pay-for-performance) stimulera till bättre avvägd användning av antibiotika? Den fråga ställer Lina Maria Ellegård, Lunds universitet, i en ny studie. Hon har studerat incitament, i primärvården i åtta län, i samband med förskrivning av smalspektrumantibiotika istället för bredspektrumantibiotika. Hon finner att betalning-efter-prestation inte förändrade nivån på den totala förskrivning av antibiotika. Men den ökade väsentligt andelen förskriven smalspektrumantibiotika. Några av de utländska forskarna påpekade att en studie av svenska förhållanden inte direkt kan översättas till andra länder eftersom hälften av förskriven antibiotika här i landet redan är smaltspektrum. I USA är motsvarande siffra 7 % och i EU 9 %.

 

Susan Dynarski.jpgSusan Dynarski, Universityof Michigan – National Bureau of Economic Research, presenterade studien ”Stand and Deliver: Effects of Bost on’s Charter High Schools on College Preparation, Entry, and Choice”.

 

På eftermiddagen den första konferensedagen presenterade Marika Cabral, University of Texas, en studie om sjukförsäkring: ”Estimating the Value of Public Insurance Using Complementary Private Insurance” (Uppskatta värdet av allmän försäkring med hjälp av kompletterande privata försäkringar".

– Vi försöker kvantifiera fördelen av att ha socialförsäkring med hjälp av viljan att komplettera offentlig försäkring med privata försäkringar ", sa Cabral.

Forskningen gäller invalidförsäkring som omfattar fler än 8 miljoner amerikaner.

Cabral drar slutsatsen att "offentlig sjukförsäkring innebär betydande vinster för den aktuella patientgruppen, och att det kan finnas fördelar med att öka  täckning". Men från regeringens synvinkel är det knappast värt att bygga ut den offentlig försäkringen eftersomsom det finns en fungerande marknad för privata försäkringar.

 

Simon Burgess.jpgSimon Burgess, University of Bristol och Centre for Analysis of Social Exclusion, presenterade studien ”Market Forces in England’s Schools.”

 

Gabriel Heller Sahlgren.jpgGabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, kommenterade studien ”Unexpected School Reform: Academisation of Primary Schools in England” av Sandra McNally, London School of Economics och University of Surrey.

 

Henrik Jordahl, IFN, presenterade en studie med titeln “Profit in Public Services: An Experimental Opinion Survey” (Vinster i offentliga tjänster: en experimentell opinionsundersökning).

– Den allmänna opinionen är inte alltid rationell. I Sverige har vi idag en stark opinion mot vinst i välfärden, förklarade Henrik Jordahl för forskarna från utlandet.

Faktum är att rörelsemarginalen i vinstdrivande företag inom välfärdssektorn är 5%.

– Många tror att den är mer än 40%, sa Jordahl och tillade att ju större överskattning, desto mer positiva är de tillfrågade till att begränsa  vinstutdelning i den skattefinansierade tjänstesektorn.

– Med informera om den faktiska genomsnittliga rörelsemarginalen inom tjänstesektorn minskar stödet avsevärt för vinstbegränsning.


 

Ola Andersson.jpgOla Andersson, IFN, diskuterade studien ”Market Forces in England’s Schools” by Simon Burgess.

 

Lina Maria Ellegård.jpgLina Maria Ellegård, Lunds universitet, förklarade och diskuterade sin studie ”Can Pay-for-Performance to Primary Care Providers Stimulate Appropriate Use of Antibiotics?"

 

Marika Cabral.jpgMarika Cabral, University of Texas i Austin, förklarade sin studie ”Estimating the Value of Public Insurance Using Complementary Private Insurance."

 

Henrik Jordahl.jpgHenrik Jordahl, IFN, talade om sin studie “Profit in Public Services: An Experimental Opinion Survey" to the researchers from Sweden, US and Britain.

 

Lovisa Persson.jpgLovisa Persson, IFN, kommenterade studien ”Estimating the Value of Public Insurance Using Complementary Private Insurance” av Marika Cabral.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se