Aktuellt 2016

ESO-rapport om digitalisering

2016-06-16

Från vänster ses Fredrik Heyman, Lars Persson och Pehr-Johan Norbäck, alla forskare på IFN.

Den 16 juni presenterades ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” författad av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Johan Norbäck och Lars Persson. De är bland de första att studera automatiseringens effekter över en längre tid, 1996-2013. Forskarna förklarar att digitaliseringen kan ge svenska företag konkurrensfördelar. "Sverige har hittills framgångsrikt utnyttjat automatiseringen" sa Lars Persson på det seminarium där rapporten presenterades.

I ESO-rapporten studerar forskarna hur investeringar i digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet 1996-2013. De finner att svenska företag – särskilt inom tillverkningsindustrin – har dragit fördelar av automatisering. Digital teknologi har även använts “för att löser informations- och kommunikationsproblem, skapa individanpassade varor och tjänster, samt utnyttja marknader för outnyttjade privata tillgångar (främst bostäder och bilar; Airbnb och Uber)”.

Heyman, Norbäck och Larsson skriver att utvecklingen mot ett mer automatiserat näringsliv inte saknar utmaningar. En sådan är att små skillnader i kvalitet och små försprång in på en marknad kan leda till mycket stora konkurrensfördelar. Detta ökar inkomst- och förmögenhetsklyftor.

En god produktivitetstillväxt i den digitala ekonomin kräver enligt forskarna:

  1. väl fungerande produktmarknadskonkurrens, så att inte ett fåtal dominerande företag i nätverksintensiva branscher genererar stora delar av vinsterna,
  2. att arbetsmarknaden anpassas till förändringar i efterfrågan på olika yrkeskompetenser,
  3. att det finns väl utformade ägande- och kontraktsrättsregler, och
  4. att regelverk utvecklas för att få ett pålitligt och integritetsskyddande internet.

Läs rapporten

Se seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se