Aktuellt 2016

Internationell konferens om entreprenörskapsforskning

2016-06-19


Den 18–19 juni 2016 anordnade Institutet för Näringslivsforskning (IFN) tillsammans med Centre for Economic Policy Research (CEPR) den tredje europeiska CEPR entreprenörskapskonferensen. Forskare från hela världen deltog under ett par sommardagar för att diskutera ämnen som rör entreprenörskap.

Årets konferens ägnade särskild uppmärksamhet åt frågor som är aktuella i den politiska debatten. Deltagarna diskuterade bland annat:

  • incitament som främjar företagande och utvärdering av incitamentsprogram,
  • entreprenörskap och institutioner,
  • finansiering av entreprenörskap (riskkapital/affärsänglar),
  • experimenterande och entreprenörskap,
  • skapande av arbetstillfällen och entreprenörskap,
  • entreprenörskapets teoretiska betydelse, och
  • entreprenörskap utifrån ett industriellt organisationsperspektiv.

Entreprenörer och Innovation

Entreprenörskap anses, av många ekonomer, vara en grundläggande drivkraft för ekonomisk tillväxt. Entreprenörer är inte bara innovatörer, de bidrar ofta till att göra andra innovatörers uppfinningar framgångsrika. Entreprenörens förmåga och motivation att skapa nya innovationer är direkt beroende av hur väl de kan skydda sina produkter. Patentskydd är i detta sammanhang centralt. Några av de deltagande forskarna har studerat frågan närmare. Patrick Gaulé (CERGE-EI) presenterade en studie där han finner att patentskydd har stor betydelse för hur farmgångsrika entreprenörer blir, men bara inom vissa branscher. Vidare, diskuterade Pooyan Khashabi (LMU, i ett projekt tillsammans med Ali Mohammadi, KTH & CESIS) vad som har lett till att nystartade bolag har blivit mindre villiga att dela med sig av teknologisk information till riskkapitalister. Båda dessa studier belyser effekten av patentskydd och på vilka sätt som entreprenörer kan skydda sina innovationer.

Drivkrafterna Bakom Entreprenörskap

Det stora flertalet beslutsfattare runt om i världen har insett entreprenörskapets betydelse för ekonomisk tillväxt och är därför intresserade av program som kan främja entreprenörskap men om entreprenörer inte skapas, utan föds, kan sådana program misslyckas. Theodor Vladasel  (Copenhagen Business School)  presenterade en studie där han, tillsammans med Matthew J. Lindquist (Stockholm University), Joeri Sol (University of Amsterdam) och Mirjam van Praag (Copenhagen Business School) finner att skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas som entreprenör  kan förklaras av faktorer som delas av syskon. Dessa resultat tyder på att företagare föds med vissa av de egenskaper som gör entreprenörer framgångsrika men att andra viktiga egenskaper är inlärda.  Om de karaktärsdrag som skapar en entreprenör kan förvärvas under en människas liv, är det viktigt att förstå vilka åtgärder som bidrar till att skapa dessa.

Francesca Malillo (Katholieke Universiteit Leuven) presenterade en studie där hon, tillsammans med Virgilio Failla (University of Munich) och Toke Reichstein (Copenhagen Business School), studerar huruvida konkurrens på arbetsplatsen kan bidra till att fler väljer att bli entreprenörer. Forskarna finner att miljöer som kännetecknas av hög konkurrens uppmuntrar anställda att bli entreprenörer.

Begränsningar för Entreprenörskap

Ofta får entreprenörer förlita sig på sina egna finansiella tillgångar samt externt kapital för att starta och driva företag. Hur svårt eller enkelt det är för entreprenören att säkra finansiering kan påverka hur framgångsrik entreprenören blir och hur väl hen kan hantera ekonomiska bakslag, både i företaget och även i privatlivet. Tobin Hanspal (Copenhagen Business School) presenterade forskning som tyder på att förluster av entreprenörens tillgångar kan ha en betydande inverkan på sannolikheten att företagen överlever. Detta visar på att entreprenören spelar en viktig roll som finansiär genom att finansiera verksamhet på kort sikt med likvida medel.  Dessutom påpekade Spyridon Lagaras (University of Illinois) att en lägre finansieringsgard från krisdrabbade banker leder till en minskning av innovation. Resultatet tyder på att nära relationer med banker hjälper entreprenörer att säkra kapital för innovationsändamål.  

Text: Nikita Koptyug

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se