Aktuellt 2016

Så kan Brexit förklaras – liksom vår politik

2016-06-28

Jonathan Haidt, New York University, under ett seminarium i Stockholm som arrangerades av IFN. Foto: Bosse Johansson.

Psykologi är centralt för att förstå dagens samhälle, förklarade professor Jonathan Haidt, som är verksam vid Stern School of Business på New York University under ett frukostseminarium. Han kommenterade Brexit och sa att massinvandringen och den mångkulturella urbana elitens positiva inställning till invandring gör att fler och fler sällar sig till konservativa idéer. Aida Hadzialic, gymnasieminister, förklarade att regeringen måste respektera människors känslor – 70 % är bekymrade över invandringen eftersom de menar att svenska grundvärderingar hotas. Hon menade att "vi måste bygga en nationell identitet som inkluderar alla".


 

Jonathan Haidt är för en bredare allmänhet mest känd genom sin bok The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. Denna och hans forskning fokuserar till stor del på politikens moraliska grundvalar. I sitt anförande i Stockholm förklarade han principerna för moral psychology:

Intuition kommer första, resonemang i andra hand, anser Haidt. En slutsats är därför att resonemang sällan kan övertyga en annan person.

– Vi behöver bara ett argument som stämmer överens med vår intuition och så bygger vi resonemanget därefter, förklarade Haidt.

I The Righteous Mind förklaras att det finns sex intuitiva principer för moral ("moralens smaklökar"): omhändertagande/att skada, rättvisa/fusk, frihet/förtryck, lojalitet/svek, auktoritet/underkastelse och okränkbarhet/förnedring.

– Som däggdjur är vi skapade för att vårda, något som tilltalar vänterpolitikers moraliska intuition. 

 

Haidt2.jpg

Jonathan Haidt, professor på Stern School of Business, NYU, har skrivit boken The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. Foto: Bosse Johansson.

 

Haidt förklarade att vänsterpolitiker ofta ser rättvisa som jämlikhet, som i sin tur är kopplad till medkänsla. Människor till höger på den politiska skalan ser däremot rättvisa som sambandet mellan vad man ger och vad man får. Exempelvis om en grupp får något utan att ge något tillbaka så ses detta som negativt. De mer konservativa ser också auktoritet som något positivt, i motsats till vänsterpolitiker.

Generellt, förklarade Haidt, så baseras vänsterpolitikers intuitioner i första hand på omhändertagande och rättvisa.

– Det är därför vi ser amerikaner som hjälper människor som illegalt tar sig in i USA. För dem handlar det om medkänsla.

Högerpolitiker å andra sidan baserar sina intuitioner på rättvisa, frihet (nationell suveränitet), lojalitet, auktoritet och okränkbarhet.

Jonathan Haidt skriver vidare i sin bok att moral förbinder och förblindar.

– Vi människor gör saker heliga och sedan rör vi oss i cirklar kring dessa. Exempelvis en nationell flagga.

 

Haidt1.jpg

Haidt har i sin forskning kunna se skillnader är mycket stora mellan människors åsikter i större städer och på landsbygden. Foto: Bosse Johansson.

 

Haidt delar in människor i fyra psykologiska grupper. Han förklarar vad dessa olika grupper ser som "heligt".

 • Progressiva: fokuserar på offer, att bekämpa rasism etc.

 • Liberaler/Libertarians: frihet (marknadsekonomi)

 • Konservativa statusquo-anhängare: traditioner är viktiga (denna grupp allierar sig med de auktoritära bara när något uppfattas som ett normativt hot, "De är inte själviska utan moralens väktare, som de ser det.")

 • Auktoritära: moralisk sammanhållning är central

Haidt har i sin forskning kunnat se att skillnaderna är stora mellan människors åsikter i större städer och på landsbygden. Under seminariet i Stockholm visade han graf där skillnaden var mycket stor mellan de som var för respektive emot Brexit i London City och i landet i övrigt.

Mot bakgrund av den brittiska folkomröstningen och Brexit-beslutet avslutade Jonathan Haidt sin föreläsning med att ge bakgrunden till vad som händer i dagens västerländska demokratier:

 • Framgångsrik kapitalism har skapar välstånd.

 • Välståndet lockar till massinvandring från fattiga länder.

 • Välståndet har skapat en storstadseliten som är hyper-tolerant och invandringsvänlig.

 • Invandringen och den mångkulturella eliten gör att fler och fler sällar sig till auktoritära idéer.

 • När gruppen auktoritära lockar till sig konservativa statusquo-anhängare skapas en majoritet ...

– Det är detta som hänt i Storbritannien med Brexit.

 

Haidt5.jpg

Från vänster ses Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister, Magnus Henrekson, professor och vd IFN, Johan Hakelius, chefredaktör Fokus, Lotta Gröning, samhällsdebattör och historiker och Niklas Ekdal, moderator. Foto: Bosse Johansson.

 

Har vi nått en vändpunkt, undrade moderatorn Niklas Ekdal. Ja, sa Haidt och fortsatte:

– Det handlar om att den globaliserade urbana eliten som inte förstår sig på nationalism, "stamtänkande" och avfärdar denna som rasism. Motsättningar har därmed växt sig starka i hela västvärlden och kan när som helst koka över.

Haidt anser att människor till höger på den politiska skalan kan förstå dem som står till vänster. De är exponderade för idéer från vänstern och kan förstå dessa. Men människor till vänster på skalan kan inte förstå dem till höger. De är inte exponerade för högerpolitik och avfärdar det de känner till.


Haidt4.jpg

Foto: Bosse Johansson.

 

I panelen ingick förutom Jontahan Haidt:

 • Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister

 • Lotta Gröning, samhällsdebattör och historiker

 • Magnus Henrekson, professor och vd IFN

 • Johan Hakelius, chefredaktör Fokus

 • Niklas Ekdal, skribent och förtattare, var moderator.


Läs mer om seminariet:

Janerik Larsson på Svd ledarsida

PJ Anders Linder på Axess blogg

Ledare i Dagens Industri

Ledarkrönika i Dagens Nyheter

Om seminariet i Svensk Tidskrift

Intervju med Jonathan Haidt i SvD

Ledare i BLT med Haidt anförande som utgångspunkt

Kvartal sammanfattar bok av Haidt

"En fråga om värderingar",  av Jonathan Haidt i Axess

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se