Aktuellt 2016

Ny studie: Spädbarnsvård minskar risken för cancer

2016-07-12


Docent Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, har tillsammans med professorerna Martin Karlsson, University of Duisburg-Essen och Sonia Bhalotra, University of Essex, studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att vården gav betydande hälsoförbättringar. Resultatet ger en fingervisning om hur viktig spädbarnsvård är för att bekämpa höga ohälsotal för barn och ohälsa senare i livet. Therese Nilsson säger att de barn som fick vård levde längre och risken för cancer minskade årtionden senare.

Forskarna har i en första studie undersökt sambandet mellan spädbarnsvård och livslängd. De har följt barn som 1931–1933 ingick i en försöksverksamhet med helt fri vård under det första levnadsåret. Under den tiden fick de nyblivna mödrarna information hur de skulle ta hand om sina barn samt hembesök i familjer med nyfödda barn.

– Våra resultat visar att de barn som föddes i områden som omfattades av försöksverksamheten överlevde spädbarnsåren i högre utsträckning än de som inte hade tillgång till samma vård.  De som fick vård levde dessutom längre och risken för cancer minskade årtionden senare, förklarar Therese Nilsson.

Forskarna har i sin studie funnit att kostråden för barnen, som gav till mödrarna på 30-talet, sannolikt är en viktig förklaring till de långsiktiga hälsovinsterna. I kommande studier tittar de nu på skolresultat och effekter på arbetsmarknaden.

Läs working paper nr 1124

Lyssna till podden

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se