Aktuellt 2016

Ungdomsidrott har samhällsekonomiska effekter

2016-07-28


Lars Persson, IFN, förklarar att idrott ofta spelar en betydande roll i många barns liv och att man därför kan anta att idrotten påverkar människors livsvillkor även på längre sikt, även om det bara handlar om idrott för barn under begränsat antal år. Om ett kommande forskningsprojekt säger han:
– Man kan exempelvis tänka sig att idrotten gör att barn lär sig att samarbeta på ett sätt som främjar deras skolgång och framtida arbetsliv.

För nationalekonomer är det intressant att försöka förstå de samhällsekonomiska effekterna av att idrotta i unga år, enligt Persson. Både den offentliga sektorn och ideella föreningar lägger ju ned stora resurser, både finansiellt och i form av arbetstid, på ungdomsidrotten.

I våras presenterades IFN forskning av Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Person som visade på effekterna av Bosmandomen, som erkände fotbollsspelares fria rörlighet inom EU. Analysen visar bland annat att konkurrensen om fotbollstalanger har ökat och att priset på dessa därmed har stigit. Med detta följer ett starkare incitament för mindre fotbollsklubbar att utveckla duktiga spelare som de sedan kan sälja till större klubbar.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se