Aktuellt 2016

Sommarjobb: från student till forskare

2016-08-18


Under sommaren har två unga nationalekonomer provat på arbetet som forskningsassistenter på IFN. Anna-Mi Fredriksson och Ingvar Ziemann läser båda nationalekonomi på masternivå. Ingvar anade tidigt att han ville läsa ekonomi. Anna-Mi tog "omvägen" via professionell dansare. Båda är överens om att IFN är en bra plats för sommarjobb.

Vad var det som fick dem att välja just nationalekonomi?

– Jag hade en bra gymnasielärare som fick mig att förstå hur nationalekonomi hänger ihop med kunskap om samhället. Och så har jag alltid gillat matte, förklarar Ingvar som läser ett masterprogram på Handelshögskolan i Stockholm (nationalekonomi) och ett masterprogram på Stockholms universitet/KTH (matematik).

Anna-Mis väg till nationalekonomin var längre. Hon utbildade sig till balettdansös och engagerades som 17 åring av English National Ballet. Efter fem år började hon arbeta som frilansande koreograf och dansare. Hon startade eget och insåg att hon behövde större affärskompetens. Det var där som ekonomistudier kom in i bilden. Masterprogrammet hon deltar i är en kombination av nationalekonomi och internationella relationer på Sciences Po Paris och Handelshögskolan i Stockholm.

Vad har de lärt sig på IFN under sommaren?

– Jag har arbetet med flera olika projekt. Det har varit lärorikt att sätta sig in i en rad olika arbetssätt. Och så har jag lärt mig att det finns en hel del forskningsämnen på IFN som är i utkanten av nationalekonomi, exempelvis forskningen om fotbollens roll i samhället och för ekonomin.  Det är spännande, säger Anna-Mi.

Ingvar förklarar att hans arbetsuppgifter till stor del varit koncentrerade till ett projekt.

– Jag har lärt mig att arbeta med data och fått mer inblick i hur en forskares vardag ser ut. Det bästa är nog att jag har fått en överblick över vad det innebär att forska.

Vill de bli forskare?

– Jag är sugen på att börja forska, svarar Ingvar.

Han förklarar att på IFN är det många forskare som arbetar med tillämpad teoretisk forskning av olika samhällsfenomen. Sådan i kombination med empiri, tycker han låter spännande.

Anna-Mi säger att hon funderar och söker ämnen som hon brinner för. Frågor som kan räcka en hel forskarkarriär. Hon ska börja med att skriva sin masteruppsats med data från IFN. Det handlar om digitalisering inom frilansverksamhet.

Båda är överens om att IFN är en bra plats för sommarjobb.

– Det är en väldigt öppen arbetskultur här. Forskarna tar sig verkligen tid för dig. Stämningen är kamratlig och inte alls hierarkisk, menar Ingvar.

– Det är en välkomnande atmosfär, tillägger Anna-Mi.

Text: Elisabeth Precht

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se