Aktuellt 2016

Rapport om kunskapsras i skolan

2016-09-24


Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Alla grupper – från avancerad till elementär nivå – har förskjutits nedåt, förklarar professor Magnus Henrekson, IFN, och doktorand Sebastian Jävervall som författat rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA den 27 september, men redan i dag har en debattartikel av författarna publicerats på DN Debatt.

Rapporten är tänkt att fungera som bakgrund till de nya PISA- och TIMSS-undersökningar från 2015 som kommer att presenteras senare i höst. ”För att kunna dra välgrundade slutsatser behöver dessa jämföras med tidigare resultat. De sammanställningar som hittills funnits har antingen några år på nacken eller så är de partiella” förklarar rapportförfattarna.

Läs rapporten

Anmäl dig till seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se