Aktuellt 2016

Nobelpris ger bred kunskap för bland annat snabbväxande företag

2016-10-10


Lars Persson, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om att Bengt Holmström och Oliver Hart fått 2016 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han förklarar att de två pristagarna ökat förståelsen för hur företagsledare kan påverka bolags utveckling: "Deras forskning är en hjälp för företagsägarna, men kunskapen om hur man skriver kontrakt kan användas på många områden". Ett område där forskningen kommit till särskild nytta, förklarar Persson, gäller snabbväxande entreprenörsföretag. Att kontrakt måste utforms på ett sådant sätt att entreprenörerna verkligen motiveras att driva på utvecklingen av bolaget utan att de för den skull tar alltför stora risker med ägarnas pengar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se