Aktuellt 2016

Personaloptioner behövs!

2016-10-18

Från vänster ses Saras Sarasvathy, Magnus Henrekson, Cecilia Bergh och Johan Eklund.

Professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, har hållit årets Swedish Schumpeter Lecture på temat “Two Decades of Effectuation Research: Implications for Entrepreneurship and Economic Development Policy”. Professor Magnus Henrekson, IFN, kommenterade. "Vi borde kratta manegen bättre i Sverige för sådant entreprenörskap som professor Sarasvathy talar om", förklarade han. I panelen ingick även Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group. Scensamtalet leddes av professor Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.

Saras Sarasvathy är känd för att ha utvecklat begreppet ”effectuation” för att förklara hur entreprenörer fattar beslut och använder sina resurser. Idén är att utveckling skapas genom erfarenhet och förändras under vägens gång. Om detta var panelen enig. Men Magnus Henrekson, IFN, kastade in en brasklapp:

– I dag bygget människor allt för ofta företag för att bli rika – bli vinnare. Det i sig gör det svårare för dem att locka andra intressenter (stakeholders) att med full kraft satsa sina resurser och sitt engagemang företaget för att bli medskapare på det sätt som Sarasvathy beskriver. Dessa ser ju att all vinst går till ägaren och bara småsmulor till dem i form av lön i fall projektet som de varit med och byggt upp blir framgångsrikt.

– Vi måste utbilda människor hur de kan blir stakeholders och ta del av entreprenörskapet, sa Saras Sarasvathy.

– Ja, därför behöver vi beskattning av personaloptioner som gör att anställda kan få del av de ekonomiska framgångarna. Men Sverige är mentalt fortfarande ett kollektivistiskt land där vi visserligen numera accepterar att ett fåtal blir mycket rika, men resten av oss förväntas förbli ett löneproletariat, menade Magnus Henrekson.

Swedish Schumpeter Lecture arrangeras av Entreprenörskapsforum.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se