Aktuellt 2016

Debatt om vinst i välfärden

2016-11-11


Docent Henrik Jordahl, IFN, är en av författarna till rapporten Vinstbegränsning i välfärden (Svenskt Näringsliv). I en artikel i Dagens Samhälle förklarar rapportförfattarna att "vinstbegränsning riskerar att få betydande negativa konsekvenser". De skriver att läckaget av skattemedel är försumbart och att välfärdsföretagen inte gör några egentliga övervinster. De förklarar vidare att välfärdsföretagens vinster inte ut över tjänsternas kvalitet. "Det finns inga empiriska belägg för att det sker systematiskt. I synnerhet saknas belägg för att de mest lönsamma företagen har sämre kvalitet."

Henrik Jordahl och David Sundén skriver i Dagens Samhälle:

"Dagens välfärdstjänster lever inte upp till våra högt ställda förväntningar. Svenska elever uppvisar en dramatisk kunskapsförsämring samtidigt som betygen har skjutit i höjden. Sjukvården är full av exempel på människor som felbehandlas eller som inte får vård i tid. Sådana brister beror dock varken på driftsformer eller på lönsamhetsnivåer."

Läs även debattinlägg av Henrik Jordahl och Magnus Henrekson i Dagens Industri: "Flera fel i välfärdsrapporten"

Läs även Henrik Jordahls inlägg på DN Debatt: ”Kommunala skolornas brister större problem än vinsterna”

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se