Aktuellt 2016

Skola och kunskap i fokus

2016-11-16


Utbildning intresserar många IFN-forskare. Stor uppmärksamhet fick nyligen en studie av Magnus Henrekson som visar att "skolresultaten faller för både de bästa och de sämsta eleverna". Studien citerades av en rad ledarskribenter, bland annat i Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Henrik Jordahl är författare till flera rapporter om skolan, exempelvis om kommunernas systematiska kvalitetsarbete som "framstår som eftersatt i jämförelse med skolföretagens mer renodlade arbetssätt". Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, är den flitigaste skoldebattören. Nu senast med rapporten Regulation and Funding of Independent Schools: Lessons from Sweden (Fraser Institute, Kanada, 2016).

Professor Magnus Henrekson har skrivit flera böcker i ämnet och deltar i den offentliga debattern om skola och kunskap. Nu senast i form av en IVA-rapport: Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?, författad tillsammans med Sebastian Jävervall, doktorand på Uppsala universitet.  I en DN Debatt-artikel om studien förklaras att "vi ser klara bevis för att resultaten [svenska elevers kunskap] faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal. Samtidigt finner vi starka belägg för betygsinflation".

Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (Samhällsförlaget, 2015) är titeln på en bok med Magnus Henrekson var en av författarna. I boken förklaras att övergången från ett universitet där en mindre del av varje årskull studerade, till dagens massuniversitet som tar emot över hälften av varje årskull, har medfört att kvaliteten på många utbildningar är för låg. Många examineras med för låga kunskaper. Kvaliteten måste höjas!

Docent Henrik Jordahl har nyligen skrivit rapporten En effektivare skola ger mer kunskap (Svenskt Näringsliv, 2016) liksom rapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem (SNS Förlag, 2016). Medförfattare till den senare studien är Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Sahlgren som är verksam i Storbrittanien är en flitig debattör i främt svenska medier men även brittiska.

Gabriel Heller Sahlgren är krönikör i Dagens Samhälle där han för en tid sedan skrev om att Fristående och kommunala skolor bör lära av varandra. I Göteborgs-Posten förklarade han i ett debattinlägg att "friskolorna förbättrat sina resultat relativt kommunala skolor". Han har också skrivit i tidskriften Kvartal och konstaterar att "drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm".

Karin Edmark och Jonas Vlachos är båda verkasamma vid Stockholms universitet och samtidigt affilerade till IFN. Karin Edmark har forskat om skolval och är en av författarna till ESO-rapporten När skolan själv får välja – om friskolornas etableringsmönster (ESO 2016). Jonas Vlachos är en av författarna till rapporten Policyidéer för svenska skolan (SNS Förlag 2016). Nyligen intervjuades han i SVT:s Uppdrag ganskning om lärarnas roll när elever underkänns.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se