Aktuellt 2016

"Inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem"

2016-11-23


Utredaren Ilmar Reepalu har på SNS presenterat en del av Välfärdsutredningen. Förslaget kommenterades av bl.a. Karin Edmark, SOFI och affilierad till IFN. Reepalu talade om övervinster på 2,2 miljarder årligen (under perioden 2005–2013). Karin Edmark sa att "rent empiriskt finns det inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem".Hon förklarade att det inte finns belägg för att dessa skulle vara sämre än icke-vinstsyftande men att det finns problem som behöver åtgärdas "kanske främst betygsinflation". Men, sa hon, då finns det bättre alternativ än det föreslagna.

Reepalu talade om minskad mångfald: "de stora vinstdrivande företagen köper ut de små företagen och det gynnar inte utbudet av alternativa metoder". Han sa vidare att avkastning på eget kapital är ungefär dubbelt så hög i välfärdssektorn jämfört med tjänstesektorn i övrigt. "Snittet på avkastning av operativt kapital är 47 procent, jämfört med 10 procent i tjänstesektorn".

Måttet på övervinster är skakigt, ansåg Karin Edmark och förklarade att kvalitet vore ett betydligt bättre mått. Hon påpekade att motivationen bakom utredningen genomsyras av att det är små ideella aktörer vi vill ha. Något som hon är tevksam till. Karin Edmark hänvisade till en studie av Skolverket som visar att det är de stora skolföretagen som har bättre system för elevvård.

Ytterligare kommentatorer var Eva-Maj Mühlenbock, partner vid Advokatfirman Lindahl, och Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi. Den förra förklarade att förslaget strider mot både svensk och EU-rätt. Strömberg ansåg att vinsttak inte löser kvalitetsproblem och samtidigt gynnas större välkapitaliserade koncerner och missgynnas små entreprenörsdrivna verksamheter.

Se seminariet

Johan Schück, DN, om seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se