Aktuellt 2016

IFN-forskare på SvD Financial Forum

2016-11-30

Från vänster ses Lars Calmfors, Andreas Bergh och Mårten Blix.

Tre forskare från IFN talade på onsdagens SvD Financial Forum i Stockholm. Lars Calmfors inledde avsnittet om Migration och ekonomisk tillväxt. Han förklarade att en enkät från AER visar att arbetsgivare skulle anställa för enklare jobb ifall lönen var avsevärt lägre än dagens minimilön – kanske 14-15000 kronor. Efter Calmfors debatterade Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, med Tino Sanadaji, Handelshögskolan, om integration. Bergh förklarade att  visst kan Sverige klara av en stor invandring, under förutsättning av lönespridningen tillåts öka. Mårten Blix, IFN, talade om digitaliseringens inverkan på arbetsmarknaden. Han menade att digitaliseringen utmanar den svenska välfärdsmodellen. Han befarar en ökad jobbpolarisering.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se