Aktuellt

Aktuellt 2017

2017-01-03

Nytt år med ny forskning

Forskningsämnen och inriktning förändras ständigt. Men i princip sker forskningen på IFN inom ramen för fem forskningsprogram: Entreprenörskapets ekonomi, Globaliseringen och företagen, Tjänstesektorns ekonomi, Elmarknadens ekonomi och Institutionernas ekonomi. "IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom nationalekonomi" förklarar professor Magnus Henrekson. "Vi ägnar oss åt policyrelevant forskning utan att tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Det är enda vägen för att vinna trovärdighet bland forskare, experter och beslutsfattare."


2017-01-11

Internationellt intresse för studie om politikers utseende

Washington Post bloggar om forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara. Den omnämns även på den Inflytelserika nationalekonomiska bloggen Marginal Revolution. "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" är titeln på studien, som visar att högerpolitiker i allmänhet ser bättre ut än vänsterpolitiker. Forskarna diskuterar olika förklaringar – bland annat att människor som ser bra ut tjänar mer. Detta gör dem mindre benägna att vilja omfördela inkomster och därmed mer benägna att stödja och engagera sig i högerpartier. Studien visar också att väljarna använder skönhet som en indikation på en ideologisk orientering åt höger i val där de saknar information om politikernas ideologiska tillhörighet.


2017-01-12

"Betyg kan jämföras med läkemedel – båda behöver kontrolleras externt"

Magnus Henrekson ingick i en panel som på torsdagen diskuterade hur den svenska skolan kan gå vidare efter PISA och TIMSS. Han förklarade att med konkurrens på skolmarknaden så krävs det att staten eller annan utomstående mäter kunskaper, det vill säga sätter betyg. Han jämförde, i detta avseende, skolan med läkemedelsföretag: "Att aktörerna i skolan själva sätter betyg är som att läkemedelsföretag själva skulle få bestämma att läkemedel ska tillåtas. Seminariet arrangerades av Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO).


2017-01-19

Vinstbegränsning försämrar i välfärden

Henrik Jordahl, IFN, presenterade på torsdagen en rapport som han författat tillsammans med David Sundén: ”Vinstbegränsningar i välfärden” (Svenskt Näringsliv). De visar där de samhällsekonomiska effekterna av vinstbegränsningar av den typ som Illmar Reepalu föreslagit. Jordahl förklarade att utgångpunkterna för utredningen är falska. Det finns exempelvis inte några stora pengar att hämta från det så kallade läckaget av skattemedel ur välfärden. "Det handlar om 6 promille av tjänsternas kostnad", sa han.


2017-01-19

Forskning om vårdcentraler presenterad i Göteborg

IFN-forskarna Jannis Angelis och Henrik Jordahl deltog den 18 januari i ett seminarium anordnat av Bräcke Diakoni i Göteborg. De presenterade rapporten Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? som de författat tillsammans med Anna Häger Glenngård, Lunds universitet. Inför en fullsatt lokal hölls även en paneldiskussion med Christer Rosenberg från Närhälsan, Henrik von Sydow från Wästerläkarna och Ulrika Möller från Bräcke diakoni. Seminariet leddes av Erik Andersson, Bräcke diakoni.


2017-01-25

Ny skattereform på gång?

Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, talade på onsdagen på ett seminarium i riksdagen. Det var Skatteutskottet som under en dag samlat många svenska skattexperter för att diskutera "Skattereformen 25 år – dess historia och framtid". Två tidigare skatteministrar inledde: Eriks Åsbrink och Bo Lundgren. Därefter tog Magnus Henrekson vid och förklarade hur beskattning hänger ihop med entreprenörskap och tillväxt. Åsa Hansson å sin sida redde ut begreppen likformig och optimal beskattning.


2017-01-29

Ny bok om digitalisering, immigration och välfärdsstaten

Den svenska modellen är steg-för-steg på väg mot en mycket värre kris än under 1990-talet. Det förklarar Mårten Blix i den nyutkomna boken Digitalization, Immigration and the Welfare State (Edward Elgar Publishing). Han skriver att välfärdsstaten slits sönder inifrån, bland annat av en tudelad arbetsmarknad. Han påpekar att automatiseringen av arbete gör det allt svårare att upprätthålla höga inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. "Den så kallade delningsekonomin är på snabb framväxt och innebär att man kringgår kollektivavtalen."


2017-01-31

Dansk studie visar att lägreminimilön inte "smittar"

Lars Calmfors, IFN, kommenterade på tisdagen en forskningsrapport från SNS om integreringen av nyanlända på den danska arbetsmarknaden. Rapportförfattaren Mette Foged, Köpenhamns universitet, förklarade att flexibiliteten på den danska arbetsmarknaden bidragit till att när invandrare fick jobb så resulterat detta i att lågutbildade infödda bytte till mer kvalificerade jobb med högre lön. Calmfors kommenterade rapporten ur ett svenskt perspektiv. Han föreslog ett trepartsamarbete mellan facket, arbetsgivarna och regeringen för att bland annat skapa nya enkla jobb.

 


2017-02-01

Europaperspektiv – tilliten i EU vid ett vägskäl

På onsdagen lanserades 2017 års bok i serien Europaperspektiv. Årets titel är Tilliten i EU vid ett vägskäl. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har bidragit med ett kapitel: "Hotas tilliten i Europa av ökad migration?". Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN är en av redaktörerna för bok och arrangör av lanseringsseminariet i Stockholm. Boken kommer även att presenteras i Göteborg, Malmö, Helsingfors och Bryssel.


2017-02-02

Hyreskontrollen måste tas bort, säger Assar Lindbeck

Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, intervjuas om problemen på bostadsmarknaden av Johan Schück i Dagens Nyheter. Han förklarar att hyreskontrollen ger katastrofala sociala följder. Lösningen är enligt honom stegvis slopad hyreskontroll (förslagsvis under tio år) i kombination med bland annat hyrescheckar till låginkomsttagare för att betala hyreshöjningar. Om enbart ökat bostadsbyggande säger Lindbeck att detta visserligen på kort sikt lindrar problemet "men leder till att byggandet därefter får tvärstopp".


2017-02-02

Tillåt att pensionspengar satsas i nya företag!

Pensionskapital behöver kunna satsas på entreprenörer. Dessutom krävs det att företag som ännu inte är lönsamma kan erbjuda nyckelpersoner framtida ersättning i form av personaloptioner, förklarade Magnus Henrekson på ett seminarium torsdagen. Han är en av författarna till rapporten Skatter och entreprenörskap – företagsbyggande, optioner och tillväxt som presenterades av Entreprenörskapsforum. "Innan personaloptioner infördes i USA fanns det inte något Silicon valley," sa Henrekson.


2017-02-03

IFN-forskare anklagar både vänster- och högerpolitik för skolans nedgång

Johan Wennström, IFN, skriver i en huvudartikel i senaste numret av Fokus hur både höger- och vänsterpolitik bidragit till den svenska skolans nedgång, Att den borgerliga regeringen bäddade för dagens betygsinflation: "Bristerna kunde ha rättats till när Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten 1994. I stället begränsade de den nya betygstrappan från sex till tre steg,"


2017-02-16

Framtidens vinnare och förlorare

Mårten Blix nya bok Digitalization, Immigration and the Welfare State (Edward Elgar) har presenterats i TV4:s morgonprogram. I boken förklaras att digitaliseringen och invandringen är två saker som kommer att förändra svensk arbetsmarknad kraftig och som vi är dåligt förberedda på. "Det räcker inte med utbildning för att nyanlända ska få jobb" sa Mårten Blix. Han förklarade att vi måste underlätta att skapa nya jobb och refererade till forskning om hur bilserviceföretaget Uber i USA och i Frankrike fungerat som instegsjobb på arbetsmarknaden.


2017-02-16

"Fix it before it goes broke"

Industrin måste ta mer hänsyn till ekonomin i sin helhet, sa Lars Calmfors, IFN, när han som ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) presenterade 2017 års rapport. Han efterfrågade en grundläggande diskussion om märkessättningen och sa att AER:s reformförslag är på lång sikt. Allt enligt devisen "fix it before it goes broke". I rapporten pekar AER på det faktum att utlandsfödda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och att de dessutom ofta har deltids- och visstidsanställning. Men detta behöver inte vara negativt, sa Per Skedinger, IFN och ledamot av AER. Dessa jobb kan fungera som ett steg inpå arbetsmarknaden.


2017-02-22

Jämlikhet och jämställdhet under lupp

I Sverige, i motsats till andra länder, blir förmögenheten mer jämnt fördelad på grund av arv. Det förklarar Mikael Elinder, Oscar Erixson och Daniel Waldenström, IFN, i senaste numret av Ekonomisk Debatt. "Något överraskande finner vi tecken på att arvsskatten ökade förmögenhetsklyftorna" skriver forskarna. I samma tidning presenterar Johanna Rickne, affilierad till IFN, och Olle Folke, Uppsala universitet, en studie som visar att en befordran till ett toppjobb leder till skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män. "Resultaten antyder att befordran orsakar skilsmässa när den strider mot tidigare förväntningar om, och sociala normer för, relativa nivåer av betalt och obetalt arbete inom hushållet" skriver forskarna.


2017-03-01

Forskningsassistenter sökes!

IFN söker forskarassistent för arbete under två sommarmånader. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som forskarna utför. Sökande ska ha en examen i nationalekonomi eller befinna dig i slutet av utbildningen (ett år kvar av magisterstudier). Du bör vara intresserad av forskning med relevans för näringslivet och ha ambitionen att så småningom disputera i nationalekonomi. Höga betyg samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Sista datum för ansökan är den 15 april 2017.


2017-03-02

IFN-forskare har disputerat i Lund

Aron Berg, IFN, har disputerat vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet med avhandlingen Essays on Informational Asymmetries in Mergers and Acquisitions.  I avhandlingen behandlas frågor som rör finansiering i fusioner och förvärv. Det handlar om förhållandet mellan företagens finansieringsvillkor och företagens beslut om att antingen köpa eller sälja tillgångar. Aron Berg började på IFN som forskningsassistent och har under sin tid som doktorand varit knuten till institutet. Han börjar inom kort en anställning på Finansinspektionen.
 


2017-03-07

Så kan vi minska elanvändning och vår klimatpåverkan

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, med flera. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS USA. Elinder förklarar att det finns ett antal sociala fällor där gruppbeslut leder till att en mindre del av gruppen överanvänder el. Detta gynnar vare sig gruppen eller flertalet. "Vi visar att med hjälp av  teknologi kan vi minska vår klimatpåverkan", säger Elinder i en ny podd.


2017-03-14

Norska företagsledare på IFN

Ett 20-tal norska företagsledare, som deltar i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Kristiansand, besökte IFN på tisdagen. Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, presenterade boken Entreprenörskap – vad, hur och varför som även finns på engelska med titeln Understanding Entrepreneurship – Definition, Function, and Policy. Magnus Henrekson definierade entreprenörskap som "individers förmåga och vilja att på egen hand eller inom organisationer upptäcka och skapa nya ekonomiska möjligheter" etcetera.


2017-03-15

Hernando de Soto tilldelas Global Award 2017

Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto som leder Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för att överföra ekonomisk verksamhet från informell till formell sektor.


2017-03-22

Hur korruption påverkar företag

På onsdag presenterade Margarita Tsoutsoura, University of Chicago, studien “Firm Growth and Labor Reallocation after Exposure of Corrupt Practices” (korruptionens påverkan på företags tillväxt och arbetskraftens omfördelning) på en akademisk seminarium på IFN. Hon kommer urspungligen från Grekland och förklarade att "jag förstår verkligen värdet av en bra regering och att korruption behöver bekämpas". Margarita Tsoutsoura förklarade att hon genom sin forskning vill lära sig hur korruption påverkar ekonomin i allmänhet och företag i synnerhet. Hennes forskning inkluderar även studier av skatteflykt och bolagsstyrning.


2017-03-22

Svårt skatta skatteeffekter

Mikael Stenkula, IFN, kommenterade på onsdagen en ny rapport från Almega, Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft författad av Anders Ydstedt, Scantech. Författaren konstaterade att Sverige har världens högsta marginalskatter. En av de företagare som intervjuats för rapporten förklarade att 2/3 av läkarna på företagets vårdcentraler jobbar deltid på grund av att det inte lönar sig att jobba mer. Mikael Stenkula förklarade att rapporten är välskriven men att han gärna sett mer av entreprenörsperspektiv. Han sa även att det är svårt och osäkert att skatta effekterna i absoluta tal av förändringar i skattesystemet.


2017-03-24

Välbesökt bokpresentation i Malmö

Den 22 mars presenterades den 20:e årgången av Europaperspektiv med rubriken "Tilliten i EU vid ett vägskäl" på Malmö Börshus. Närmare 200 deltagare hade kommit för att lyssna till paneldiskussioner med de olika kapitelförfattarna. Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, höll i arrangemanget – som sponsrats av  EU-representationen i Stockholm. Han inledde och avslutade konferensen. IFN-forskaren Andreas Bergh ställde frågan om tilliten i Europa hotas av den ökade migration och gav svar på frågan utifrån sitt kapitel i boken. 


2017-03-28

Populär forskning om utseendets betydelse i politiken

Artikeln ”The right look”, av Niclas Berggren, Henrik Jordahl (IFN) och Panu Poutvaara är den under de senaste 90 dagarna mest nedladdade texten av alla publicerade i Journal of Public Economics. Forskningen handlar om utseendets betydelse i politiken. "Vi är både glada och överraskade över det stora intresse som har visats vår forskning om skönhetens betydelse i politiken och hur den särskilt finns på och premierar högersidan" säger Niclas Berggren.


2017-04-04

Paradox – en del av det svenska spelundret

Fredrik Wester, vd för Paradox Interactive, har besökt IFN. Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter berättade han om Paradox väg till dagens framgångar. Företaget som grundades på slutet av 1990-talet utvecklar främst historiska strategispel och börsintroducerades förra året. Fredrik Wester ser en rad utmaningar för unga företag i det svenska samhället, bland annat en brist på "entreprenöriell vision".


2017-04-05

Kommer USA att "rehabilitera" kärnkraften?

Mark Thurber, Associate Director för ett forskningsprogram om energi och hållbar utveckling vid Stanford University har nyligen besökt IFN. Hans forskning omfattar olika aspekter av energianvändningen, vilket är ett hett ämne i dagens USA där president Trump har sagt att han ”kommer att sätta stopp för kriget mot kol”. Thurber förklarar att ”så länge priset på naturgas är lågt kommer inte mycket kol att används inom elsektorn”.


2017-04-06

Populärt seminarium om populism

På torsdag presenterades EEAG Report 2017 på ett seminarium i Stockholm. Titeln på seminariet var ”Economic policy and the rise of populism”. Vad driver populism, frågade professor Clemens Fuest, CESifo, München, i sin presentation av rapporten. Hans svar var "den stora tillströmningen av invandrare", men också "globaliseringen och att människor ser sig som förlorare". I en efterföljande panel ingick även Karolina Ekholm, statssekreterare till finansminister Magdalena Andersson, Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet samt Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten.


2017-04-19

Så skapas ett effektivare innovations- och företagsstöd

På onsdagen presenterade Roger Svensson, IFN, rapporten Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd? (Entreprenörskapsforum). "Det är anmärkningsvärt att bara 46 procent av de statliga medlen [vernture kapital, lån och bidrag för små innovativa företag] har investerats" sa Svensson och tilla att det är svårt att tro att det råder brist på VC-kapital i Sverige. I rapporten skriver han att "om regeringen ska subventionera privata investerare bör de naturligtvis göra detta där det är svårast att attrahera privat kapital; i sådd- och uppstartsfaserna".


2017-04-20

Andreas Bergh i utredning om framtidens kollektivavtal

Andreas Bergh, IFN, ingår i en nytillsatt utredning om den svenska kollektivavtals­modellen. Det är  chefsorganisationen Ledarna som tillsatt utredningen . Målet är en modernare, mer väloljad modell än dagens avtalsrörelse med strid om ” märket” mellan LO och Svenskt Näringsliv. ”Annat som Ledarna anser bidrar till behovet av en ny arbetsmarknadsdialog är globalisering, digitalisering och individualisering” skriver Dagens Nyheter.


2017-04-21

Ekot: Arbetslöshet och EU centrala frågor i franska valet

Liksom hela Västvärlden är tillväxten låg i Frankrike och bland annat automatiseringen innebär utmaningar för ekonomin, säger Daniel Waldentröm i Ekonomiekot lördag. Han förklarar att de finns tre presidentkandidater som presenterat mer eller mindre seriösa ekonomiska program i valrörelsen: Emmanuel Macron, Francois Fillon och Benoit Hamon. EU-medlemskap och arbetsmarknaden är två centrala frågor i det franska valet. Daniel Waldenström förklarar att alla vill komma åt den höga arbetslösheten och att unga nästan aldrig får tillvidare-anställning.


2017-04-24

Niclas Berggren i styrelsen för EPCS

Niclas Berggren, docent och programchef för Institutionernas ekonomi på IFN, har valts in i styrelsen för European Public Choice Society. Detta skedde på den årliga konferens som hölls i Budapest 19–22 april. EPCS är en sammanslutning av främst europeiska forskare i politisk ekonomi/public choice/institutionell ekonomi. Organisationens syfte är att främja ekonomisk och tvärvetenskaplig forskning om beslutsfattande i politiken. Henrik Jordahl, IFN, har tidigare var styrelseledamot i EPCS.


2017-04-26

IFN-ekonomer i Ekonomisk Debatt

I senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Andreas Bergh, IFN, om tre böcker av Roland Paulsen som alla berör arbetslivet. Dessutom är Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, en av författarna till en artikel om "meritokratiskt folkstyre". Niclas Berggren, IFN och redaktör Ekonomisk Debatt, skriver i en ledare om den globala "elit" som nu alltmer kritiseras för att ha genomdrivit en politik som har framkallat populismen.


2017-05-10

Uppköp ger även positiva effekter för de anställda

På onsdagen presenterade Ashwini Agrawal, London School of Economics, en studie på ett forskarseminarium vid IFN. I studien ställs frågan om uppköp och fusioner kan ha positiva spillover-effekter för de anställda. Det antas ju ofta att dessa leder till massuppsägningar och att en rad andra kostnadsbesparande åtgärder vidtas av de nya ägarna. Agrawal och hans medförfattare finner att informationsteknologi spelar en viktig roll vid uppköp och fusioner. Författarna konstaterar att arbetstagare i förvärvade företag, där produktionsteknologier uppgraderas efter att deras arbetsgivare förvärvats av företag med stora IT-investeringar, långsiktigt får högre lön och bara kortare perioder av arbetslöshet.


2017-05-11

Så får vi fler entreprenörer i Europa

Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (SpringerBrief in Economics 2017) är titeln på en nyutkommen bok författad av IFN-forskarna Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. Studien är gjord inom ramen för EU-projektet Fires. Författarna föreslår en rad institutionella reformer för att främja entreprenörskap, innovation och tillväxt. Det gäller nio områden, bland annat organisation av arbetsmarknader och socialförsäkringssystem samt FoU, kommersialisering och kunskapsspill.


2017-05-16

Global Award 2017 för studier om äganderätt

Hernando de Soto, grundare av tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru, har tilldelats Global Award for Entrepreneurship Research 2017. "Fem miljarder människor är fattiga därför att de inte ingår i samhälleliga nätverk av tillit", sa de Soto när han på måndagen mottog priset som överräcktes av finansminister Magdalena Andersson. Han visade sitt pass och kreditkort för att illustrera hur människor i utvecklade länder enkelt kan resa och göra affärer.


2017-05-19

Tur och retur Peru med Hernando de Soto

Den tidigareamerikanske president Bill Clinton har beskrivit Hernando de Soto som "världens viktigaste nu levande ekonom." De Soto besökte Sverige i maj 2017 för att ta emot utmärkelsen Global Award for Entrepreneurship Research. I denna pod tar han med lyssnare in i den värld där han växte upp och berättar varför han återvände till Peru för att starta sin numera välkända tankesmedja Institute of Liberty and Democracy (ILD). Och han förklarar hur egendomsrätt kan utrota fattigdomen!


2017-05-23

EU behöver nytt ekosystem för entreprenörskap

På tisdagen presenterades studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe i Stockholm. Studien är en del av Fires, ett forskningsprogram som finansieras av Europa-Kommissionen. Seminariet organiserades gemensamt av IFN och Europa-Kommissionens Representation i Sverige. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter Voigt, EU-kommissionen, deltog i paneldiskussionen där det europeiska ekosystemet för entreprenörskap och dess brister diskuterades.


2017-05-30

Hur kan globaliseringen fungera för alla?

Fredrik Sjöholm, professor på Lunds universitet och affilierad till IFN, deltog på tisdagen vid ett seminarium på SNS. Ämnet var globaliseringens för- och nackdelar. Sjöholm förklarade att tilltron till globaliseringen sviktar eftersom vi i dag kan konstatera att det finns både vinnare och förlorare. "Delar av medelklassen har drabbats", sa han och förklarade att det handlar om stagnation i Europa och en minskning av arbetstillfällen för denna grupp i USA.


2017-05-31

Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de?

På ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv kommenterade Magnus Henrekson, IFN, rapporten Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de? av Anders Bornefalk. Han förklarade att mellan 1965 och 1984 var det i princip omöjligt att starta svenska företag. Regleringar och beskattningen var två stora hinder. Perioden därefter präglades av avregleringar och tidigare stängda marknader öppnades. "Vi måste lära av både vad gjorts fel och vad som gjorts rätt". Kommentator var även Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola och affilierad till IFN. Han förklarade att visst behövs storföretag bland annat därför att de knoppar av nya företag och att små och stora företag kompletterar varandra.


2017-06-07

Ännu en avhandling framlagd

Wolf von Laer har doktorerat på King's College London. Titeln på hans dissertation är "Patterns of Lawmaking: The Entangled Political Economy of Crises". Wolf von Laer tillbringade två år på IFN i Stockholm innan han förra året flyttade till USA för att arbeta med Students For Liberty. I inledningen till avhandlingen förklarar von Laer att IFN erbjöd en bra arbetsmiljö. Under sin tid på IFN presenterade han delar av den kommande avhandlingen. I avhandlingens inledning förklarar han sig "särskilt vilja tacka Magnus Henrekson, Niclas Berggren, Niklas Elert och Henrik Horn för deras stöd och feedback på avhandlingen".


2017-06-09

Spaning från IFN-forskare: Valfriheten kommer att öka INOM välfärdssektorerna

Lovisa Persson, IFN, deltog på fredagen i ett seminarium där Vårdföretagarna lanserade skriften Privat Vårdfakta 2017. Hon siade om att valfriheten kommer att öka inom respektive vårdområde. Exempelvis om patienten träffar läkaren personligen eller på distans med hjälp av ny teknik. Hur blir det då med med vinsterna i välfärden, undrade moderatorn. Lovisa Persson förklarade att framför allt de små företagen skulle drabbas hårt ifall Reepalus vinstbegränsningsförslag genomfördes.


2017-06-16

Hur påverkas företag och anställda av globalisering och ny teknik?

15-16 juni arrangerade IFN en internationell akademisk  tvådagars konferens med titeln "Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers" (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och globalisering påverkar företagens organisationsstruktur och ägande samt vad som händer på arbetsmarknaden. Förutom från Sverige så kom deltagarna från Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Finland och Norge.

Läs om IFN's Stockholm Conferences


2017-06-18

Prestigefylld utmärkelse till Assar Lindbeck

På söndagen mottog Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, Global Economy Prize 2017 vid en ceremoni på Kiel Institute i Tyskland. Han tilldelas priset i kategorin nationalekonomi. Priskommittén består av tidigare vinnare, varav de flesta också är nobelpristagare. I sin prisföreläsning förklarade Lindbeck att "möjligheterna gradvis kommer att öka precisionen och robustheten i ekonomisk forskning – som ett resultat av viktiga metodologiska framsteg i kvantitativ ekonomisk analys, det vill säga ekonometri, under de senaste decennierna".


2017-06-22

Ny studie visar att det kan löna sig att vara född senare på året

Fotbollsspelare födda på hösten är överrepresenterade som vinnare av Guldbollen, visar forskarna Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, i en ny studie. Förklaringen är att födda på hösten måste kämpa hårdare som unga, än födda tidigare på året, för att komma in på elitutbildningar. Forskarna visar i sin modell att temporära nackdelar kan ge positiva effekter, då sådana nackdelar skapar incitament att arbeta hårt och ger ökad förmåga att möta svårigheter. Födda mycket sent på året ligger dock för långt efter för att klara konkurrensen.


2017-06-30

Samhällsdebatten vidgas i nya böcker

I senaste nyhetsbrevet från IFN presenteras två nya böcker: Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (Dialogos) av Inger Enkvist, Magnus Henrekson (IFN), Martin Ingvar och Ingrid Wållgren. I boken resonerar författarna kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap. Den andra boken är antologin Nationalekonomins frågor (Studentlitteratur) av bland andra IFN-forskarna Magnus Henrekson, Henrik Jordahl, Mikael Stenkula, Karin Edmark, Mikael Elinder, Johanna Möllerström, Maria Persson och Johanna Rickne. Detta är en ny typ av lärobok som ska visa på ämnets bredd.


2017-07-03

Forskningsmedel för att studera hur man lyckas i livet

Daniel Waldenström, IFN, har tillsammans med en grupp internationella forskare tilldelats medel från Norface (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) ett samarbete mellan 19 nationella europeiska forskningsråd. I projektet ”The impact of childhood circumstances on individual outcomes over the life-course” ska forskarna under fyra år studera vilka förutsättningar som krävs för att en person ska lyckas väl i livet. Det handlar om familjebakgrundens betydelse och även politikens inriktning för att skapa lika möjligheter och hur detta påverkar resultaten.


2017-07-07

Forskning i Almedalen

Mårten Blix, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Henrik Jordahl och Özge Öner var de IFN-forskare som deltog i årets Almedalsvecka på Gotland. Ämnena för de seminarier och andra samtal som forskarna deltog i varierade från arbetsmarknad och besöksnäring till spelmarknad och vård. Årets Almedalsvecka bjöd på många publika seminarier men också ett växande antal evenemang/samtal till vilka bara inbjudna var välkomna. Formerna för diskussioner har också utvecklats till att innefatta bland annat fishbowl diskussioner.   


2017-07-14

Ökad konkurrens höjer lönen för kvinnliga chefer

Kvinnliga chefer som diskrimineras tvingas vara mer kompetenta än manliga toppchefer för att nå samma positioner. Kvinnliga toppchefer kan därför bättre hantera ökad konkurrens för företaget. Därmed ökar kvinnliga chefers löner mer än manliga chefers löner när konkurrensen hårdnar. Detta finner forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, när de studerar data för svenska företag.


2017-07-19

Underskott på entreprenörskap i Europa

Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en jämförelse med Kina och de rika länderna i Östasien. Detta visar Magnus Henrekson i en ny studie.


2017-07-26

Hur väl styrs svenska vårdcentraler?

Intervjuer med verksamhetschefer om vårdcentralernas drift visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng på det managementindex som används. Detta är betydelsefullt, eftersom vårdcentraler med goda managementmetoder har kortare köer. Däremot har de inte nöjdare patienter.


2017-08-02

Likabehandling, en vinst för samhället?

Forskarna Niclas Berggren, Therese Nilsson, IFN, och  Christian Bjørnskov, Århus universitet, finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta sig). Likabehandling utgör därför inte en kostnad utan snarare, i vissa fall, en ”nyttomässig” vinst för samhället.


2017-08-08

Diskussion om forskningens roll i politiken

Vad betyder forskningen i dessa tider av fake news och ett politiskt klimat där populistiska partier gynnas? Under ledning av professor Magnus Henrekson, IFN, samtalar Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson (M), och Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg LO, om forskningens betydelse i den offentliga debatten och det politiska beslutsfattandet. Detta sker den 5 september. Samtidigt presenteras antologin "Nationalekonomins frågor" (Studentlitteratur) av ekonomerna Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.


2017-08-15

De har provat på att forska

Jag har jobbat i olika företag tidigare men gillar det här bättre, säger Rachael Ahn om sitt sommarjobb som forskningsassistent på IFN. "Arbetet här har varit utmanande men inte stressigt. I företag är det precis tvärtom." Joel Gunnarsson håller med. Han ansökte om sommarjobbet på IFN för att ta reda på hur det är att arbeta som forskare. Och nu när sommaren är över konstaterar han att han ”nog vill bli forskare".


2017-08-21

Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver om sin bok Kunskapssynen och pedagogiken SvD Debatt. De vänder sig mot dagens syn på kunskap. "Vi måste acceptera att effektivt lärande förutsätter en instruerande lärare med förväntningar på eleven. Undervisningen behöver struktureras inom ramen för traditionella ämnen där nästa inlärningssteg bygger på vad eleverna tidigare lärt sig."


2017-08-30

Studie av motståndet mot ekonomisk utveckling

På onsdagen hölls höstens första akademiska seminarium på IFN. Institutet gästades av professor Per Pettersson-Lidbom från Stockholms universitet. Han presenterade uppsatsen "Political Power, Resistance to Technological Change and Economic Development: Evidence from the 19th Century Sweden". Studien är författad tillsammans med Björn Tyrefors Hinnerich, IFN, och Erik Lindgren. Det handlar om politiska institutioners betydelse för ekonomisk tillväxt.


2017-08-31

KvinnoKapital i samtal med forskare

På torsdagen besökte KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden". Forskarna har kommit fram till att hotet om könskvotering i börsbolagsstyrelser gav effekt. Antalet kvinnor har ökat i styrelserna och även företagens vinster. Joacim Tåg presenterade en pågående studie om varför så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det visar sig vara svårt för kvinnor, men inte för män, att kombinera familj och en chefskarriär.  Studien publiceras i dagarna.


2017-09-05

Forskningens roll i politiken

På tisdagen höll IFN tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just nationalekonomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor är problematiska i den politiska debatten. Tre forskare, tillika författare i antologin Nationalekonomis frågor berättade inledningsvis om sin forskning: Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.


2017-09-08

Lars Calmfors i debatt med Ylva Johansson

Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, deltog på fredagen i ett seminarium tillsammans med Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Anders Forslund, professor IFAU, och Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Calmfors inledde seminariet med en genomgång av dagsläget. Han förklarade bland annat att Australien har en helt privatiserad arbetsförmedling, "vilket tycks ha bidragit till att arbetslösheten kunnat hållas nere" men tilla att det inte finns en enskild reform som löser problemet med arbetslöshet..


2017-09-13

IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

Flera IFN-forskare är skribenter i senaste numret av Ekonomiska Debatt. Lars Calmfors skriver om ”Hur ändamålsenlig är industrins märkessättning?”. Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula presenterar forskning om ”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” som är del av EU-projektet Fires. Henrik Jordahl tar sig an ESO-rapporten Dags för omprövning. En rapport som han menar ”inte bör ligga till grund för politiska beslut”. Sist men inte minst recenserar Niklas Elert The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard av Fredrik Erixon och Björn Weigel. Elert understryker "vikten av att ge spelrum åt de innovatörer och entreprenörer som inte följer
normen". 


2017-09-13

Högskola i otakt med samhällsnyttan

Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna till den nya boken Högskola i otakt, författad av Johan Eklund och Lars Pettersson,  Entreprenörskapsforum. Författarna visar hur Sverige har allt fler högskoleutbildade men att arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Detta främjar inte ekonomisk utveckling. Panelen diskuterade hur viktitig matchningen in på högskolan är. Att eleverna väljer utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden. "Är Scania inte kvar i Sverige om 20 år så beror det inte på skattesystemet utan på det dåliga utbildningsystemet" sa Magnus Henrekson.


2017-09-19

Seminarium: Kunskapssynen och pedagogiken

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag) att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa.


2917-09-21

Att få barn är negativt för kvinnliga chefers karriär

I 40-årsåldern är sannolikheten lägre att kvinnor än män är vd:ar för större företag. Kvinnorna har dessutom mer sällan välbetalda chefspositioner. Skillnader i kvalifikationer kan inte förklara detta då kvinnliga chefer generellt sett är mer kvalificerade än männen. Istället kan skillnaderna förklaras med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning. Det visar ny forskning av Joacim Tåg, IFN, Matti Keloharju, Alto University, och Samuli Knupfer, BI Norwegian Business school.


2017-09-26

Forskning går ut i etern ...

Radio och podcast, liksom tv, blir allt vanligare sätt för människor att få kunskap om forskning och forskningsresultat. Fler och fler tidningar gör tv-sändningar och radioprogram. När boken Kunskapssynen och pedagogiken nyligen presenterades så gjorde tidskriften Axess både tv och podd av en intervju med Magnus Henrekson. Även SVT intervjuade om samma bok i programmet "Politik i bokhyllan". EFN tv, som drivs av Handelsbanken, har intervjuat Mårten Blix om digitalisering och tidigare tv-journalisten Morgan Olofsson gjorde nyligen samma sak i sin podd För friheten!.


2017-10-20

Forskning om tillit och beteende premieras

Martin Ljunge, forskare på IFN har blivit docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Ljunge doktorerade vid University of Chicago år 2006. Hans forskningsområde är i första hand beteendeekonomi. En av de frågor han söker svar på i sin forskning är hur tillit påverkar individers hälsa och välstånd. Hans senaste uppsats har titeln “The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?”. I dagarna har han beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för ett projekt som ”syftar till att fördjupa vår förståelse av finansiella beslut som fattas av invandrare i Sverige”.


2017-10-20

Familjebildning påverkar kvinnliga chefers karriär

I en podd intervjuas Joacim Tåg, IFN, om en ny studie (What Prevents Female Executives from Reaching the Top?) som visar på orsaker till att få kvinnor är vd:ar för större företag. Det visar sig även att kvinnorna mer sällan är lika välbetalda som männen. Skillnaderna kan förklaras, säger Tåg, med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning.


2017-10-26

Skattebetalare kan spara miljarder med nya regler för auktions- och börshandel

Samhället kan spara stora summor om börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftig genom en mindre regeländring. Detta visar ny forskning från Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Även mindre förbättringar i transaktionspriserna skulle spara mycket pengar, säger docent Pär Holmberg, IFN. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Economic Journal.


2017-10-27

"Se på andra länder hur de lyckats med skolan"

Professor Magnus Henrekson, IFN, presenterade boken Kunskapssynen och pedagogiken (av Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren) på Ohlininstitutet. Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet, förklarade Henrekson. "Lärarledd – inte elevcentrerad – utbildning fungerar för kunskapsförmedling. Det visar hjärnforskningen" sa han och fick medhåll från många i publiken.


2017-11-02

Utrikeshandel kan öka politisk polarisering

Har växande handel mellan USA och Kina bidragit till polariseringen i amerikansk politik? Kaveh Majlesi, Lunds universitet och affilierad till IFN, har för att ge svar på denna fråga tillsammans med David Autor, David Dorn och Gordon Hanson analyserat resultaten från kongressvalet 2002 och 2010. Forskarna slår fast att en ideologisk förändring skett i områden där utrikeshandel skapat konkurrens om jobben. De slår fast att denna förändring påbörjades före det amerikanska presidentvalet år 2016.


2017-11-08

Färre noterade bolag är negativt för samhället

Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, skriver IFN-forskarna Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg, i Ekonomisk Debatt. De förklarar att aktiemarknaden är central för att tillhandahålla och omfördela kapital. Deras slutsats är att färre noterade företag försvårar möjligheten för privatpersoner att ta del av de värdeökningar som näringslivet skapar. Forskarna skriver att "detta riskerar att minska det politiska stödet för en effektiv näringslivspolitik".


2017-11-09

"Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter"

Mårten Blix, IFN, förklarar i en ny podd hur det kommer sig att han studerar digitaliseringens effekter på offentliga finanser. Han jämför digitaliseringen med elektrifieringen och säger att den stora skillnaden mot tidigare tekniksprång är snabbheten med vilken den digitala verkligheten kommer till oss. Den som utvecklas och hänger med i utvecklingen kommer att gynnas, säger han och förklarar att det i första hand inte är jobb som försvinner med teknikutvecklingen utan att det är frågan om nytt innehåll i jobben.


2017-11-10

Digitaliseringen på god väg i bankbranschen

Mårten Blix, IFN, var en av talarna på Svenska Bankföreningen årliga bankmöte i Stockholm. På mötet belystes bland annat "digitaliseringen som innebär ändrade kundbeteenden och konkurrens från nya aktörer som ritar om spelplanen". Blix förklarade att människor allt högre grad kommer konkurrera med robotar vilket tillsammans med fler miljoner gigarbetare på en global marknad leder till ökad konkurrensen även vad gäller löner. I framtiden, sa han, kommer därmed den lönedrivna inflationen att vara lägre samtidigt som det blir allt svårare att mäta utvecklingen med befintliga mått.


2017-11-13

Gör fältstudie om minimilön!

Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om flyktingars situation på den svenska arbetsmarknaden. De kartlägger vad vi vet om minimilönernas effekter på sysselsättningen och konstaterar att effekterna av sänkningar är större än effekterna av höjningar. De presenterar ett konkret förslag till fältexperiment för att studera minimilönernas effekter.


2017-11-15

Integration är en komplex fråga – överallt

Edward Lazear från Stanford University gästade på onsdagen IFN och inledde ett publikt seminarium. Lazear har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de nyanlända kommer ifrån. Definierar man integration som att invandrarna lär sig det nya landets språk så visar det sig att de som bor i områden tillsammans med många från det gamla hemlandet i betydligt mindre utsträckning integreras i samhället i stort.


2017-11-17

Studenter besökte IFN

På torsdagen arrangerades Öppet Hus på IFN för studenter. Besökarna kom från en rad högskolor och universitet, bland andra KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Örebro universitet, Stockholm, Uppsala och Lunds universitet samt Södertörns högskola. En rad IFN-forskare presenterade institutet, forskningsprogram och projekt. Därefter var det mingel med IFN-forskare då studenterna fick tillfälle att ställa frågor och diskutera inför kommande studie- och yrkesval.


2017-11-27

Utökad rösträtt startade den ekonomiska utvecklingen

Hur viktigt är det politiska regelverket för ekonomisk tillväxt? Ny forskning på IFN visar att förändringar i politiska institutioner kan vara centrala för den ekonomiska tillväxten. Björn Tyrefors Hinnerich (IFN), Erik Lindgren och Per Pettersson-Lidbom har studerat effekterna av att Sverige 1862 förändrade rösträtten att i större utsträckning omfatta industriidkare (1862 års kommunallagar). De finner att reformen var en avgörande faktor för att sätta igång den ekonomiska tillväxten, eftersom industriidkarna fick mer att säga till om i politiken.


2017-11-28

Seminarium i Bryssel: EU måste bejaka nya idéer och nya företag

Bryssel | Magnus Henrekson, IFN, presenterade rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Project Fires) vid ett seminarium på Sveriges ständiga EU representation. Seminariet var ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv och IFN. I studien föreslår forskarna en rad åtgärder för att få ett mer produktivt företagande vilket skulle höja EU-medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden. Panelen var överens om att medlemsstaterna är olika och att samma recept inte kan ordineras till alla. Gunnar Hökmark, MEP (M), klargjorde dock att vissa målsättningar passar alla medlemsstater, till exempel mindre reglering och ökad konkurrens.


2017-12-01

Enighet om skolans problem

Magnus Henrekson, IFN, ingick på fredagen i en panel tillsammans med gymnasieminister Anna Ekström och företagaren Carl Bennet. Ämnet var utbildning och arbetsmarknad. Vi satsar stort på komvux eftersom de som har en ofullständig gymneasieexamen har små chanser att få jobb, sa Anna Ekström. Carl Bennet berättade om en svensk satsning på yrkes/läringsutbildning efter tyskt mönster. En verksamhet som nu finns på 340 svenska arbetsplatser. Magnus Henrekson berättade vad som krävs för att skolan i grunden ska ge eleverna de kunskaper de behöver för arbetsmarknaden. Han tog boken Kunskapssynen och pedagogiken som utgångspunkt och kunde mot slutet av diskussionen konstatera att han och Anna Ekström var överens i mycket om vad som gått fel i skolan och om vilka åtgärder som behövs.


2017-12-06

Riskkapitalinvesteringar ökar inte risken generellt för arbetslöshet

IFN-forskarna Martin Olsson och Joacim Tåg skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om att riskkapitalinvesteringar inte har leder till en generellt ökad risk för de anställda att bli arbetslösa. De finner dock att de som har rutinmässiga arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som är lätta att flytta till utlandet i större utsträckning har har förlorat jobbet. De konstaterar en viss ökad produktivitet efter investeringarna.
 


2017-12-12

För bättre integration – lär av goda exempel!

Det bör nog även skrivas en annan rapport i ämnet, sa Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, när han kommenterade ESO-rapporten Inspiration för integration, av Patrick Joyce, Ratio. I rapporten jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Joyce konstaterar att Tyskland är det land som både på kort och lång sikt bäst klarar integration på arbetsmarknaden. Men, sa Andreas Bergh, det hade varit bättre att diskutera arbetsmarknaden i Storbritannien, USA, Kanada och Nya Zeeland. Han förklarade att dessa länder på ett bättre sätt kan fungera som inspirationskällor. Bland annat så kan earned income tax credit vara ett alternativ till subventioner till arbetsgivare för att anställa nyanlända.


2017-12-21

God Jul & Gott Nytt År!

IFN anordnar varje år en rad seminarier som är öppna för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskningsfält. Under det gångna året har flertalet  seminarier filmats. Har du en lugn stund under helgdagarna? Titta då gärna på någon av dessa filmer.


2017-12-27

Gruppens storlek eller egenskaper som avgör om invandrare blir företagare?

Martin Andersson (affilierad till IFN), Johan P Larsson och Özge Öner (IFN) har studerat hur egenföretagande bland invandrare från Mellanöstern påverkas av den etniska enklaven där man bor. Forskarna har funnit en stark trend att människor blir entreprenörer om många medlemmar av den lokala diasporan är företagare. Invandrarna tycks påverkas betydligt mindre av människor från andra etniska grupper. Det verkar dessutom som att det inte i första hand är gruppens storlek utan sammansättning/kvalitet inom den etniska gruppen på en viss ort som påverkar viljan att bli entreprenör.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se