Aktuellt 2017

Forskning om vårdcentraler presenterad i Göteborg

2017-01-19


IFN-forskarna Jannis Angelis och Henrik Jordahl deltog den 18 januari i ett seminarium anordnat av Bräcke Diakoni i Göteborg. De presenterade rapporten Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? som de författat tillsammans med Anna Häger Glenngård, Lunds universitet. Inför en fullsatt lokal hölls även en paneldiskussion med Christer Rosenberg från Närhälsan, Henrik von Sydow från Wästerläkarna och Ulrika Möller från Bräcke diakoni. Seminariet leddes av Erik Andersson, Bräcke diakoni.

I rapporten har forskarna undersökt hur väl styrning och ledning fungerar vid svenska vårdcentraler. Verksamhetschefer på 119 vårdcentraler runt om i landet har intervjuats. Forskarna finner att svensk primärvård generellt sett har god styrning och ledning. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng enligt det index som används. Vårdcentralerna är bäst på att leda genom funktioner och processer, till exempel kontinuerligt förbättringsarbete. De har störst förbättringspotential när det gäller personalfrågor.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se