Aktuellt 2017

Vinstbegränsning försämrar i välfärden

2017-01-19

Henrik Jordahl, IFN, svarade på frågor från publiken efter en presentation av rapporten ”Vinstbegränsningar i välfärden” (Svenskt Näringsliv).

Henrik Jordahl, IFN, presenterade på torsdagen en rapport som han författat tillsammans med David Sundén: ”Vinstbegränsningar i välfärden” (Svenskt Näringsliv). De visar där de samhällsekonomiska effekterna av vinstbegränsningar av den typ som Illmar Reepalu föreslagit. Jordahl förklarade att utgångpunkterna för utredningen är falska. Det finns exempelvis inte några stora pengar att hämta från det så kallade läckaget av skattemedel ur välfärden. "Det handlar om 6 promille av tjänsternas kostnad", sa han.

En kritik mot privata välfärdsföretag har varit att vinstdrivande företag har sämre kvalitet på sina tjänster – för att tjäna mer pengar på verksamheten.”Det stämmer inte” sa Henrik Jordahl. ”Om något så har lönsamma företag högre kvalitet.”

Henrik Jordahl visade att de samhällsekonomiska konsekvenserna av Reepalu-utredningens förslag till vinstbegränsning skulle innebära:

  • Ökade kostnader
  • Minskat nyföretagande
  • Minskade investeringar
  • Lägre produktivitetstillväxt
  • Framtida hot mot välfärdstjänsternas kvalitet
  • Försämrad valfrihet

Läs rapporten

Efter att även rapporten "Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag" från PwC presenterats vidtog, under ledning av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, en diskussion i två delar:

Hur ser Reepalus förslag ut och vad innebär det för ett företag?
Professor Pär Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm diskuterade med Peter Nyllinge, vd PWC i samtal med Robert Thorburn.

Vad kan Reepalu-utredningens förslag komma att innebära för svensk välfärd?
Panelen bestod av: Lars Stjernkvist, KSO Norrköping (S), Maria Arnholm, partisekreterare, (L), Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se