Aktuellt 2017

Ny skattereform på gång?

2017-01-25

Magnus Henrekson talar i Riksdagens förstakammare inför Skatteutskottet och andra skatteexperter.

Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, talade på onsdagen på ett seminarium i riksdagen. Det var Skatteutskottet som under en dag samlat många svenska skattexperter för att diskutera "Skattereformen 25 år – dess historia och framtid". Två tidigare skatteministrar inledde: Eriks Åsbrink och Bo Lundgren. Därefter tog Magnus Henrekson vid och förklarade hur beskattning hänger ihop med entreprenörskap och tillväxt. Åsa Hansson å sin sida redde ut begreppen likformig och optimal beskattning.

– Tillväxt handlar främst om kunskap och innovationer som i kombination med entreprenörskap ger oss nya växande företag, sa Magnus Henrekson på skatteseminariet i riksdagen.

Han förklarade att skattesystemet är centralt för att vi ska få ett ekosystem som är förmånligt för entreprenörskap.

– Dagens system är till fördel för de som grundar ett företag och för kapitalförvaltare. De har låg eller ingen skatt. Men inte för nyckelpersoner som rekryteras till nystartade företag – och som är nödvändiga för att företaget ska växa och lyckas. De har en skattekil på 65–70 procent.

Magnus Henrekson sa att om det inte är möjligt att dela med sig av framtida ägande på ett skatteeffektivt sätt, till alla nödvändiga aktörer, så kommer kapitalet inte att satsas inom entreprenörssektorn. Det handlar om att "skapa förutsättningar för det riskvilliga kapitalet att sluta effektiva avtal med entreprenörer och andra personer med nyckelkompetenser". Med andra ord personaloptioner.

– Man tar för givet att den största risken tas av de finansiella investerarna, men det stämmer inte. De största riskerna tar de som lämnar välbetalda jobb för att gå in i nya bolag. För att jobba där fem, sex år och kanske lyckas men kanske också muisslyckas, sa Magnus Henrekson.

 

2017-01-25 Magnus Henrekson.jpgMagnus Henrekson i riksdagen.

 

Åsa Hansson talade om likformig (neutral) skatt i jämföresle med optimal skatt. Hon förklarade att många av de avsteg som gjorts från det duala skattesystem från 1991 – olika skatt på arbete och kapital – har gjorts med  tanke på att skapa optimal beskattning. Exempelvis jobbskatteavdraget, Rot/Rut och sänkt bolagsskatt. 

– Skattekonkurrens mellan länder har ökat skattebasernas rörlighet. Därför har vi i dag en trend mot optimal beskattning, sa Hansson.

Hon avslutade med en rad slutsatser från skatteforskning:

  • Beskatta breda skattebaser med låg skattesats (som 1990/91).

  • Likformig beskattning har många fördelar: enkelt, transparent och undviker gränsdragningsproblem.

  • Med ökad internationell konkurrens måste hänsyn tas även till internationell neutralitet.

  • Om externa effekter påverkar konsumtion eller produktion så bör man frångå likformiga skatter.

  • Radikala skattereformer diskuteras internationellt, mot mer konsumtionsbaserad beskattning.

 

2017-01-25 Åsa Hansson2.jpg

Åsa Hansson talade om trender i skattepolitik.

 

2017-01-25 Erik Åsbrink.jpg

Tidigare finansministern Erik Åsbrink (S) berättade om skattereformens tillblivelse. Han sa att dagens beskattning av arbetande kapital är ineffektiv och orättvis.

 

2017-01-25 Bo Lundgren.jpg

Tidigare skatteminister Bo Lundgren (M) förklarade att tiderna och med den förutsättningarna förändrats mycket på 25 år. Han liksom många andra ekonomer vill återinföra fastighetsskatten.

Se seminariet i riksdagens webb-tv

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se