Aktuellt 2017

Dansk studie visar att lägreminimilön inte "smittar"

2017-01-31


Lars Calmfors, IFN, kommenterade på tisdagen en forskningsrapport från SNS om integreringen av nyanlända på den danska arbetsmarknaden. Rapportförfattaren Mette Foged, Köpenhamns universitet, förklarade att flexibiliteten på den danska arbetsmarknaden bidragit till att när invandrare fick jobb så resulterat detta i att lågutbildade infödda bytte till mer kvalificerade jobb med högre lön. Calmfors kommenterade rapporten ur ett svenskt perspektiv. Han föreslog ett trepartsamarbete mellan facket, arbetsgivarna och regeringen för att bland annat skapa nya enkla jobb.

 

Lars Calmfors förklarade att Mette Fogeds rapport "är övertygade". För svensk del, sa han, att det behövs en större lönespridning men att den växande skillnaden i disponibel inkomst oroar honom. Han tror på nya instegsjobb med lägre löner och redogjorde för en undersökning som Arbetsmarknadsekonomiska rådet låtit utföra. Företag har tillfrågats ifall de skulle anställa för enkla arbetsuppgifter ifall månadslönen var 14–15 000 kronor. En tredjedel av företagen svarade ja. De arbetsuppgifter som, enligt företagen, kunde komma på fråga är receptionist, allt-i-allo, hustomte, vaktmästare, handräckning och plock-och-pack.

Av den danska rapporten drog Lars Calmförs slutsatsen att "risken för att lägre minimilöner, för nya på arbetsmarknaden, skulle dra ner övriga löner har antagligen överdrivits". Han förklarade att lägre minimilöner dock bör kombineras med ändringar i skatte- och bidragsystemet för att minska olikheterna i disponibel inkomst.

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se