Aktuellt 2017

Europaperspektiv – tilliten i EU vid ett vägskäl

2017-02-01

I panelen ses (från vänster) Linda Berg, Göteborgs universitet, Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, samt Cecilia Garme, moderator.

På onsdagen lanserades 2017 års bok i serien Europaperspektiv. Årets titel är Tilliten i EU vid ett vägskäl. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har bidragit med ett kapitel: "Hotas tilliten i Europa av ökad migration?". Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN är en av redaktörerna för bok och arrangör av lanseringsseminariet i Stockholm. Boken kommer även att presenteras i Göteborg, Malmö, Helsingfors och Bryssel.

"Det framstår med all önskvärd tydlighet att tilliten inom EU är något av ett tveeggat svärd" skriver redaktörerna i bokens inledning. De förklarar att "å ena sidan hade EU:s utveckling till dagens politisdka flernivåsystem inte varit möjligt utan ett förhållandevis stort mått av ömsesidigt förtoende och tillit medlemsländerna emellan. Å andra sidan har denna tilltro till varandra ändå inte varitstörre än att EU präglas av en rad till synes motsägelsefulla arrangemang inom flera politiska områden". Redaktörerna pekar på att EU har en gemensam valuta men inte en gemensam finanspolitik eller gemensam säkerhet- och försvarspolitik.

 

2017-02-01 Europaperspektiv 3.jpg

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, i samtal med en av de 400 deltagarna på Södra Latin i Stockholm.

 

Andreas Bergh skriver i det kapitel han författat – "Hotas tilliten i Europa av ökad migration?" – att migrationen är en av de största utmaningarna för EU framgent. Han resonerar kring frågan om tillit och migration kan förenas. En av hans slutsatser är att man med hjälp av forskningen vare sig kan slå fast eller avfärda farhågorna att tillit och migration är svårförenliga. Han lyfter fram två forskningsresultat:

  • Mycket tyder på att korruption och bristande rättssat är skadlig för tilliten.
  • Ökad inkomstojämlikhet är förknippad med lägre tillit.

Bergh avslutar: "Om forskningen har rätt i att graden att rättsstat och korruption främst påverkar tilliten hos människor i unga formbara år, blir det än viktgare att värna rättsstatens institutioner och motverka korruption. De senaste årens ökade flyktingmigrationhar inneburit att många unga vuxna hamnat i en ny institutionell kontext [...]. Eftersom den tillit som människor har vid 30 års ålderändras mycket litet därefter, finns det goda skäl för att försöka stärka tilliten hos unga [...]. Detta är kanske inte den mest akuta utmaningen som EU står inför i dag, men på längre sikt kan det visa sig vara en av de allra viktigaste."

Läs om boken

Se seminariet del 1

Se seminariet del 2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se