Aktuellt 2017

Tillåt att pensionspengar satsas i nya företag!

2017-02-02

I bilden ses från vänster Magnus Henrekson, IFN, Annika Fritsch, Företagarna, Leif Jakobsson, statssekreterare Finansdepartementet och Pontus Braunerhjelm, KTH.

Pensionskapital behöver kunna satsas på entreprenörer. Dessutom krävs det att företag som ännu inte är lönsamma kan erbjuda nyckelpersoner framtida ersättning i form av personaloptioner, förklarade Magnus Henrekson på ett seminarium torsdagen. Han är en av författarna till rapporten Skatter och entreprenörskap – företagsbyggande, optioner och tillväxt som presenterades av Entreprenörskapsforum. "Innan personaloptioner infördes i USA fanns det inte något Silicon valley," sa Henrekson.

För att företag ska kunna växa till sin fulla potential behöver de både locka till sig nödvändiga nyckelpersoner för att bygga företag och dessutom attrahera externt riskkapital som även det tillför kompletterande kompetens. Det förklarar Magnus Henrekson i rapporten "Skatterna och entreprenörskapet". Men detta förutsätter att det är lönsamt för riskkapitalbolag att satsa pengar på nya företag i tidiga skeden och att det är attraktivt för sparare att direkt eller indirekt (pensions- och andra fonder) och trots risker satsa i dessa unga företag.

 

 

H-_Foto_Hemsida_2017-02-02-Henrekson-skatterapport2.jpgMagnus Henrekson.

 

Vad gäller beskattning av olika typer av sparande förklarar Magnus Henrekson i rapporten att det finns ett mycket stort pensionssparande via avtalsförsäkringar och premiepensionssparande. "Över tid har det byggts upp en stor stock av privat försäkringssparande genom att detta var skattegynnat. Dessa tillgångar var sammantaget 4 600 miljarder kronor, dvs. mer än 100 procent av Sveriges BNP, vid utgången av 2015."

Det här innebär att många har en stor förmögenhet inlåst i stora fonder och som inte kan användas som riskkapital i eget eller närståendes företag. En form av fondkapitalism har skapats där Magnus Henrekson föreslår regeländringar som gör det möjligt att till en viss del ”avinstitutionalisera” pensionssparandet så att pengar även kan satsas i entreprenöriella företag. 

 

 

 


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se