Aktuellt 2017

IFN-forskare anklagar både vänster- och högerpolitik för skolans nedgång

2017-02-03


Johan Wennström, IFN, skriver i en huvudartikel i senaste numret av Fokus hur både höger- och vänsterpolitik bidragit till den svenska skolans nedgång, Att den borgerliga regeringen bäddade för dagens betygsinflation: "Bristerna kunde ha rättats till när Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten 1994. I stället begränsade de den nya betygstrappan från sex till tre steg,"

Johan Wennström fortsätter och förklarar varför betygstegen blev färre: "... för att garantera att betyg enbart blev ett urvalsinstrument för högre studier och inte en belöning för hårt arbete. På så sätt blev betygen bara ett slags valuta för att ta sig vidare i utbildningssystemet, vilket ytterligare stärkte skolornas drivkrafter att konkurrera med betyg snarare än med kunskaper."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se