Aktuellt 2017

"Fix it before it goes broke"

2017-02-16

På podiet ses från vänster Per Skedinger, IFN, Lars Calmfors, IFN, och Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet.
På podiet ses från vänster Per Skedinger, IFN, Lars Calmfors, IFN, och Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet.

Industrin måste ta mer hänsyn till ekonomin i sin helhet, sa Lars Calmfors, IFN, när han som ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) presenterade 2017 års rapport. Han efterfrågade en grundläggande diskussion om märkessättningen och sa att AER:s reformförslag är på lång sikt. Allt enligt devisen "fix it before it goes broke". I rapporten pekar AER på det faktum att utlandsfödda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och att de dessutom ofta har deltids- och visstidsanställning. Men detta behöver inte vara negativt, sa Per Skedinger, IFN och ledamot av AER. Dessa jobb kan fungera som ett steg inpå arbetsmarknaden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se