Aktuellt 2017

Jämlikhet och jämställdhet under lupp

2017-02-22

Daniel Waldenström, Johanna Rickne, Mikael Elinder och Oscar Erixon.

I Sverige, i motsats till andra länder, blir förmögenheten mer jämnt fördelad på grund av arv. Det förklarar Mikael Elinder, Oscar Erixson och Daniel Waldenström, IFN, i senaste numret av Ekonomisk Debatt. "Något överraskande finner vi tecken på att arvsskatten ökade förmögenhetsklyftorna" skriver forskarna. I samma tidning presenterar Johanna Rickne, affilierad till IFN, och Olle Folke, Uppsala universitet, en studie som visar att en befordran till ett toppjobb leder till skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män. "Resultaten antyder att befordran orsakar skilsmässa när den strider mot tidigare förväntningar om, och sociala normer för, relativa nivåer av betalt och obetalt arbete inom hushållet" skriver forskarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se