Aktuellt 2017

Hur korruption påverkar företag

2017-03-22


På onsdag presenterade Margarita Tsoutsoura, University of Chicago, studien “Firm Growth and Labor Reallocation after Exposure of Corrupt Practices” (korruptionens påverkan på företags tillväxt och arbetskraftens omfördelning) på en akademisk seminarium på IFN. Hon kommer urspungligen från Grekland och förklarade att "jag förstår verkligen värdet av en bra regering och att korruption behöver bekämpas". Margarita Tsoutsoura förklarade att hon genom sin forskning vill lära sig hur korruption påverkar ekonomin i allmänhet och företag i synnerhet. Hennes forskning inkluderar även studier av skatteflykt och bolagsstyrning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se